אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת פרשת בחוקותי, כ' אייר, תשפ"ב.

בברכת שבת שלום.

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 18:57, יציאה 20:14

תל אביב - כניסה 19:12, יציאה 20:17

מודיעין עילית - כניסה 19:06, יציאה 20:15

אלעד - כניסה 19:05, יציאה 20:16

בית שמש: כניסה 18:55, יציאה 20:15

חיפה - כניסה 19:05, יציאה 20:18

צפת - כניסה 19:09, יציאה 20:16

באר שבע - כניסה 19:02, יציאה 20:14

בעולם:

פריז - כניסה 21:14, יציאה 22:34

לונדון - כניסה 20:38, יציאה 22:01

ניו יורק - כניסה 19:53, יציאה 21:00

אומן - כניסה 20:22, יציאה 21:42