אאא

בעוד שבועיים צפוי לעלות מחיר המטרה, המחיר אותו משלמות מחלבות לבעלי הרפתות עבור כל ליטר של חלב. לצד זאת, המחלבות פועלות להעלאת מחירי החלב - זאת על מנת לגלגל את ההתייקרויות לצרכן.

מחיר החלב, שכידוע מפוקח - עשוי להשתנות, ולא, יאלצו המחלבות לספוג את עליית המחירים. זוהי ההתייקרות השנייה בתוך חצי שנה.

בהתייקרות האחרונה, לפני כמה חודשים, פנתה מחלבת 'טרה' למדינה בבקשה שתעלה את מחירי החלב - אך בשל סירוב המדינה נאלצו החברות לספוג את עליית המחיר.

שר האוצר ליברמן ושר החקלאות פורר סירב בזמנו לחתום על הצו לייקור מחיר החלב בניגוד להמלצת וועדת המחירים לייקר את החלב ב-6.5 אחוזים.

יותר מחודשיים נציגי המחלבות מנהלים משא ומתן תקוע עם משרדי האוצר והחקלאות. על פי הפרסום ב-N12, מחיר החלב עשוי להתייקר ב-16 אחוזים באם לא יימצא פתרון בין המחלבות לשני השרים מ'ישראל ביתנו'.