logo
תרבות

"בתקופת הגיור והחזרה בתשובה לקחתי צעד אחורה, כי התוודעתי פתאום לסייגים חדשים ולהלכות של קול אישה וכו', בהמשך הגיע האיזון והבנתי שאני יכולה לעסוק בתחומי גם בגבולות הדת שקיבלתי. לתחושתי האישית, אמן שלא עוסק בתחומו – פשוט נרקב וזה אסון אישי" (תרבות, שיווקי)

ימים טובים: מה בין שנאת חינם לאמנות בחרדה?

סיפורה של תערוכת אמנות ייחודית - "אמנות החרדה" שוברת את הסטיגמה הקיימת בציבור החרדי על חולי נפש *

"נשים אוכלות בשר ילדיהן" מאחורי הקלעים של צום ט' באב

תשעה באב הוא לא רק יום של 'דתיים זו היסטוריה של עם שלם שלא ניתן למחוק או לשכח. היה חושך, חורבן, כאב, רעב

כתבות