logo
חינוך

מציאות קשה, עולם אחר - שהיא מנת חלקן של אלפי נשים שבגבורה לא רגילה וויתרו על כל מה שיש לחיים הטובים להציע, למען מטרה אחת - קיום התורה (עולם התורה, מאמע)

מכוונת גבוה..

'גמדה עם ברק בעניים" - היא נכנסה אלינו ללב כל-כך חזק השנה, בטורים שלה, בהופעות שלה ובדרך ההוראה

מבחן ההורות..

קשה לך בחופש? סימן יש פה בעיה בסמכות ההורית, או בקשר שלך עם הילדים, או בילדים עצמם. הייתכן? אני רוצה לעצור

כתבות