logo
חינוך

ירקות מקולפים, מצות שאוכלים בשקית, לא נוגעים במזלג שנפל לרצפה - יש משהו יפה באתגר של חומרות של פסח, אבל איך אנחנו מתווכים אותן לילדים? (חינוך, הורים)

אילוסטרציה

מציאות קשה, עולם אחר - שהיא מנת חלקן של אלפי נשים שבגבורה לא רגילה וויתרו על כל מה שיש לחיים הטובים להציע,

מכוונת גבוה..

'גמדה עם ברק בעניים" - היא נכנסה אלינו ללב כל-כך חזק השנה, בטורים שלה, בהופעות שלה ובדרך ההוראה

כתבות