logo
על פי מחקר, רק שליש מהתינוקות האמריקנים הכירו מזון מוצק בגיל המומלץ - חצי שנה. בנוסף, שני שליש מההורים הודו שהזינו את ילדיהם במאכלים שאינם חלב אם או תחליף לו, לפני הזמן המומלץ (תינוקות)
מתגעגעת למעגלי השירה מימי התיכון? בואי לשחזר אותםמוזיקה - מאמע

יש לך ערב פנוי ואת רוצה להעביר אותו בכיף? בואי לשיר עם עוד נשים כמוך, להנות ולהתמלא. לראשונה, יש לאישה

מחקר: אישה שוקלת להתפטר מעבודתה 17 פעמים בשנהחדשות מחקרים - מאמע

רוב הנשים לא מרוצות ממשלח ידן - בגלל הבוס, התחום או השחיקה ומדמיינות איך יום אחד יאספו את חפציהן ויאמרו

logo