כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה

הרב אשר וייס: אין להתפלל בכותל הרפורמי

בתשובה הלכתית מפורטת ומנומקת, מתייחס גאב"ד 'דרכי תורה' הגר"א וייס לסוגיית חלוקת הכותל המערבי, וקורא להתרחק מהחלק החדש המיועד לתנועות הרפורמיות, וכן להילחם בהקצאת השטח לתנועות הפרובוקטיביות (יהדות, מה הדין?)

מישאל לוי | כיכר השבת |
הגאון רבי אשר וייס (צילום ארכיון: כיכר השבת)

סוגיית הרחבה החדשה בכותל המערבי: בתקופה האחרונה, מאז הוחלט על הקמת רחבה נוספת בכותל המערבי שתיועד עבור 'נשות הכותל' ותומכיהן, עלתה השאלה האם מותר יהיה לאדם שומר תורה ומצוות לשאת תפילה ברחבה החדשה.

גאב"ד 'דרכי תורה', הגאון רבי אשר זעליג ווייס, התייחס לשאלה המעניינת בתשובה מפורטת ששלח לרב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ.

"עתידים לבושתנו ולחרפתנו לייחד חלקה מיוחדת של הכותל המערבי שתנוהל ע"י תנועת הרפורמים והקונסרבטיבים, ובמקום זה יתנהלו תפילות מעורבות לאנשים ונשים, לדאבון לב ולמגינת נפש" פתח הגר"א וויס את תשובתו.

"ושאל כת"ר אם מותר לירא שמים להתפלל במקום זה, שהרי להערכתו מקום זה יעמוד שומם ברוב ימות השבוע, ויהיו רבים שירצו להתפלל ע"י הכותל בשקט ובשלוה באין מפריע, או שמא אסור להתפלל במקום זה מאחר שיוחד לתנועות הנ"ל, והו"ל כבית כנסת רפורמי".

"הנה כבר קבעו כל גדולי הדור שאסור לבן ישראל שומר דת וירא שמים ליכנס ולהתפלל בבתי כנסיות של התנועות הנ"ל מתרי ותלת טעמי". כתב הרב וויס והוסיף: "יתירא, שצריך להתרחק ביותר מבתי כנסיות שלהם כשם שצריך להתרחק מבתי מינות, משום שאנשי תנועות אלה כופרים בתורה, ואסור אף לשכור חדר מיוחד בבנין שלהם כדי לקבוע בו מנין".

"ואפילו בענין שאין חשש מראית עין כגון שיפרסמו בכל העיר שיש לחרדים שם מנין בפני עצמם, מ"מ פסק שאסור לקבוע שם מקום תפילה משום החובה להתרחק מן המינות".

"לכאורה" כתב גאב"ד 'דרכי הוראה': "יש ללמוד מזה דה"ה בעניננו, יש להתרחק בתכלית הריחוק ממקום תפילתם, אך מאידך, התייסרתי למקרא מכתבו וחשבתי בלבי, וכי למי ניתנה הרשות לחלל אבן אחת מאבני הכותל ולמוסרה לחילול שם שמים, והלא אילו זכינו לאזניים לשמוע היינו שומעים את אבני הכותל במקום הקדוש הזה בוכים ומתחננים לשמוע את צקון לחשם של שלומי אמוני ישראל בשפכם שיח לפני שומע תפילות ולמה נפקיר מקום זה למפירי ברית".

בהמשך תשובתו, מנסה הרב וויס להתיר תפילה במקום בשעה שלא נערכת בו תפילה מעורבת: "זה פשוט דבשעה שעומדים שם תערובת אנשים ונשים יש להתרחק משם, אך כאשר המקום ריק ושומם אפשר שאין כל מניעה מלהתפלל שם, ואין זה דומה לביכ"נ שלהם, דאין כל רשות וסמכות לגורם כלשהו לחלל מקום קדוש זה שהוא נחלת הכלל הדבקים בה' ובתורתו ולהפקיע קדושתו".

"לאחר שיקול דעת בעומק הדברים" מוסיף הרב וויס, "דכל עוד מסור מקום זה להנהלת התנועות הנ"ל יש להתרחק ממנו על אף הצער, דברור הדבר שאנשי בליעל אלה ישאבו חיזוק לתעמולה שלהם מריבוי המבקרים והמתפללים במקום המסור להם. וכיון שתנועות אלה כופרות בתורה ורבים חללים הפילו בכל מקום שהרימו ראש, אין לעשות שום מעשה שיש בו כדי לחזקם ולעודדם".

"ועוד דאפשר דגם מעיקר הדין כיון שהגורמים המוסמכים הם שהחליטו למסור מקום זה לשליטתם וניהולם באמת הו"ל כבית תפילה שלהם, וכבר הבאתי לעיל את דברי רבינו האגר"מ וסייעתיה דיש להתרחק בכל דרך ממקום תפילתם".

הרב וויס חותם את תשובתו בקריאה להיאבק בתכנית: "יש להשתדל בכל דרך לסכל תכנית זו שיש בה חילול קדושתו של מקום קדוש זה שמעולם לא זזה שכינה ממנו".

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר