כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
מפת ההתנדבות • כל הנתונים

ערב יום הכיפורים: החרדים והדתיים מתנדבים יותר - לבד

שיעור המתנדבים בחברה החרדית עומד על כ-35% לעומת 22% אצל החילונים ו-7% בקרב הערבים - כך עולה ממחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות • שליש מהמתנדבים מסייעים לנזקקים (חדשות)

מתנדבים. ארכיון (צילום: מרים אלסטר - פלאש 90)

שיעור המתנדבים בחברה החרדית עומד על כ-35 אחוזים, בה היקף הדיווח על התנדבות הוא הגבוה ביותר. שיעור המתנדבים בקרב יהודים דתיים (שאינם חרדים) דומה לשיעור המתנדבים בקרב החרדים ועומד על 32 אחוזים. שיעור המתנדבים בקרב יהודים מסורתיים וחילונים עומד על כ-22 אחוזים. שיעור ההתנדבות בקרב הערבים הוא הנמוך ביותר ועומד על 7 אחוזים - כך עולה ממחקר חדש שמפרסמים המשנה ליו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות (לשעבר בכירה בבנק ישראל) ניצה (קלינר) קסיר, והחוקרים במכון אסף צחור-שי וחדוה לויץ. הנתונים במחקר מתבססים על ניתוח נתונים מהסקר החברתי של הלמ"ס לשנים 2015–2016.

עורכי המחקר מציינים כי בכדי להבין אל נכון את משמעותם של הפערים בהיקף שיעורי ההתנדבות, יש להבחין בין המניעים השונים להתנדבות הקיימים בקרב האוכלוסיות השונות. בחברה החרדית רווחת תפיסת ההתנדבות בהקשר של המניעים הדתיים והקהילתיים אשר מבוססת על הציווי ההלכתי לגמילות חסדים יחד עם אופי החיים הקהילתי, הטומן בחובו מחויבות חברתית. כך, ניתן לראות בדת ובקהילה מסגרות המגבירות פעולות של סיוע וחסד מצד הפרטים, משום שהן מספקות מניעים נוספים להתנדבות ועידוד לכך מצד הקהילה.

עם זאת, המניעים השונים להתנדבות משנים גם את התפיסה של מושג ההתנדבות עצמו, באופן בו פעולות נוספות עשויות להיתפס כהתנדבותיות – מה שעשוי אף הוא להסביר חלק מהפער הגדול בשיעורי ההתנדבות. כך למשל, בחברה החרדית סיוע לקרובי משפחה או שכנים ייתפס על פי רוב כהתנדבות, לעומת החברה הלא חרדית בה פעילות זו לא תיתפס כהתנדבותית. בהתאם לתפיסה זו השתרשו לאורך השנים בחברה החרדית נורמות חברתיות הממסדות תחומים רבים של התנדבות. כך למשל, בשכונות וערים שונות ישנו מערך מתנדבים התורמים מזמנם ומסיעים חולים לטיפולים ובני משפחה של חולים המבקשים לקיים מצוות ביקור חולים. אופני התנדבות נפוצים אחרים הם עזרה לשכנים מבוגרים או סיוע לאשה שילדה זה עתה.

בהתאם לזאת מציגים קסיר, לויץ וצחור-שי נתונים נוספים הנוגעים לאופן ההתנדבות והמסגרת בה היא נעשית. במסגרת הסקר נעשתה חלוקה בין התנדבות באופן פרטי לבין התנדבות בארגון. מהנתונים עולה כי ככל שעולה רמת הדתיות, כך גדל שיעור המתנדבים באופן פרטי, בעוד שיעור המתנדבים במסגרת ארגונים נותר דומה בכל רמות הדתיות אצל יהודים. במיוחד, ניתן לראות כי 25 אחוזים מהחרדים מתנדבים באופן פרטי לעומת 11 אחוזים בקרב מסורתיים וחילונים. וזאת, בין היתר, מאחר שהחרדים נוטים יותר לייחס למושג ההתנדבות פעילות של סיוע לזולת באופן פרטי ולא-פורמלי, פעילות שבמגזרים אחרים לא בהכרח הייתה נחשבת כפעילות התנדבותית. כמו כן, הקהילה החרדית הסגורה, מעודדת התנדבות פרטית ולא-פורמלית בתוך הקהילה, בין היתר, נפוצה פעילות התנדבותית בגְמָ"חים ובמסגרות קהילתיות שאינן נחשבות כארגונים ממוסדים.

בנוסף לשינויים באופי ההתנדבות, ניתן אף להבחין בפערים הנוגעים להיקף ההתנדבות. בחינה של ההיקף במונחי שעות חודשיות, מעלה את קיומם של דפוסי התנדבות שונים בין האוכלוסיות. בעוד מחצית מהחרדים מתנדבים בהיקף של למעלה מ-10 שעות בחודש, בקבוצות האוכלוסייה האחרות נפוצים דפוסי התנדבות של שעות מעטות יותר בחודש.

שליש מהמתנדבים עוסקים בסיוע לנזקקים

נתונים מעניינים נוספים המוצגים במחקר מציירים תמונה של התחומים השונים שבהם פועלים המתנדבים בקבוצות האוכלוסייה השונות, במסגרת ארגוני ההתנדבות.

תחום העזרה לנזקקים הוא הנפוץ ביותר בכל קבוצות האוכלוסייה ומאכלס כשליש מכל המתנדבים בארגונים בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה. לעומת זאת, התנדבות במסגרת ארגונים בתחום הבריאות נפוצה מאוד בחברה החרדית ביחס לקבוצות אוכלוסייה אחרות, וקיומם של ארגוני חסד חרדים רבים בתחום הבריאות מאפשר היצע גדול של מקומות התנדבות בעלי צביון חרדי.

כך גם, באופן טריוויאלי, רווחת ההתנדבות בחברה החרדית בתחום הפעילות הדתית, בשיעור גבוה מאשר בחברה היהודית המסורתית והחילונית. לעומת זאת, בחברה החילונית, נרשמו שיעורים גבוהים יותר של התנדבות בתחומי חינוך, אותם ניתן להסביר בקיומם של מסגרות חינוך בלתי פורמליות רבות יותר כגון מתנ"סים ותנועות נוער.

בנוסף לכך, שיעורים גבוהים יותר של התנדבות בקרב יהודים לא חרדים קיימים גם בתחומי התרבות, הסדר הציבורי ותחומים אחרים, ביניהם למשל שמירה על הטבע ובעלי החיים.

שיעור גבוה ביותר בהשוואה בינלאומית

בנוסף, עורכי המחקר מציגים נתונים מסקר מיומנויות בוגרים שנערך ע"י ארגון ה-OECD במדינות שונות, ביניהן ישראל שנסקרה בשנים 2014–2015. בסקר נכללה שאלה על פעילות התנדבותית של הנסקרים, המאפשרת להשוות דפוסי התנדבות בין ישראל ובין העולם. חשוב לציין כי לא ניתן להשוות בין נתוני סקר מיומנות בוגרים לנתוני הסקר החברתי, עליהם מתבסס רוב המחקר, בשל הבדלים מהותיים באוכלוסיית הסקר ובנוסח השאלה שהוצגה לנסקרים.

מהממצאים עולה כי האוכלוסייה החרדית מדווחת על שיעורי ההתנדבות הגבוהים ביותר בהשוואה בין-לאומית, כמעט בכל תדירויות ההתנדבות – שבועית, חודשית ושנתית. כ-23 אחוזים מהחרדים בישראל מדווחים כי הם מתנדבים על בסיס שבועי, לעומת ממוצע של 9 אחוזים מהאוכלוסייה במדינות שהשתתפו בסקר. כ-34 אחוזים מהחרדים דיווחו שהם מתנדבים לפחות אחת לחודש, לעומת ממוצע של 17 אחוזים מהאוכלוסייה במדינות הסקר.

בחינה של המתנדבים לפחות אחת בשנה מעלה כי בקרב החרדים בישראל שיעור של למעלה מ-51 אחוזים מתנדבים, לעומת ממוצע של 33 אחוזים במדינות הסקר. למעשה, החרדים בישראל מדווחים על התנדבות גבוהה יותר מאשר ביתר המדינות, בכל אחת מתדירויות ההתנדבות, למעט בבחינת תדירות התנדבות של לפחות פעם אחת בשנה החולפת, בה בנורבגיה ובארה"ב מדווחים על שיעורי התנדבות מעט גבוהים יותר מאשר בקרב האוכלוסייה החרדית בישראל.

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר