היסטוריה ואקטואליה

כשרבי אלחנן וסרמן לא חשש מ"ביטול המצווה"

83 שנים אחורה, בעיירה מרינבד התכנסו גדולי ישראל לדון על הקמת מדינת ישראל. המפורסם בדעתו התקיפה, היה ראש ישיבת אוהל תורה המפורסמת, הגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד, שסבר שיש איסור לעלות לארץ ישראל (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
רבי אלחנן וסרמן הי"ד (צילום: מתוך ויקיפדיה, ללא קרדיט)

אנו נמצאים 83 שנים אחורה, חודש אלול תרצ"ז, בעיירה מרינבד מתכנסים גדולי ישראל לדון על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל.

בפרקים הקודמים הבאנו את דעתם של רבי אליעזר סילבר, הריש"א לוין, הרבי מסדיגורה, הגרי"ל צירלסון והאדמו"ר רבי דוד בורנשטיין מסוכטשוב, שנקטו בעד הקמת המדינה, וכן את דעתם של רבני חב"ד שללו לחלוטין את הקמת מדינת ישראל.

• • •

המפורסם בדעתו התקיפה, היה ראש ישיבת אוהל תורה המפורסמת, הגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד, ששנים רבות סבר שיש איסור לעלות לארץ ישראל מחשש של קלקול רוחני. וכשתמהו בפניו היאך הוא מבטל מצווה דאורייתא של ישוב ארץ ישראל?!

הוא ז"ל טען שגם הרמב"ם פסק שאם מתו שני תינוקות כתוצאה מברית מילה, הרי שהאחים האחרים פטורים ממצוות ברית מילה, ולטענתו של הרב וסרמן מי שעולה לארץ ישראל הרי הוא מסתכן בנפשו הרוחנית, והיו דברים מעולם, לכן פסק, שיש איסור לעלות מחשש לקלקול. (יש לציין שבדבר זה נחלק עליו החזון איש, וכתב לו אגרות חריפות, שפורסמו בשנים האחרונות בספר "שו"ת וגנזי חזון איש", שבהם הובאו אגרות וכתבי יד ששנים רבות צונזרו ולא הודפסו לציבור הרחב, וראה פה על הצנזורה על כתבי רבינו הסטייפלר זי"ע. יתן ה' ובקרוב נזכה להוצאה מחודשת וללא צנזורה של כתבי הסטייפלר כפי שנהגו לגבי כתבי החזו"א).

נביא מעט מדברי קודשו של הרב ורסמן: "אם אנו הולכים לדון על מדינת היהודי צריכים לידע שני הדברים... כולנו יודעים אשר אגודת הציונים עומדים בראש מחללי הדת, ובפרהסיה לוחמים עם התורה, ומחנכים דור מינים ואפיקורסים, זה מצב הדברים".

בהמשך נאומו הביע חשש הרב וסרמן שהמדינה היהודית לא יתנו אישור ליהודים חרדים לעלות לארץ ישראל, ואף לא יתנו לשמור מצוות, בדיוק כמו מדינות של גוים שסגרו מקוואות מפני הוראות בריאותיות.

בסופו של הנאום, באופן נחרץ הביע הרב וסרמן את דעתו ואמר: "זהו אינו אתחלתא דגאולה, רק אתחלתא דגלות", עוד הוסיף הרב וסרמן עדות "איש מפי איש" מהגר"א, שכל הצרות של הערב רב, הינם מקרבים את הגאולה, וגם הצרה של מדינה יהודית שמוקמת בידי הערב רב, היא מקרבת את הגאולה.

• • •

כאגב נציין, שהגר"א וסרמן כתב ספר בשם "עקבתא דמשיחא", שמבאר את דעתו בחריפות נגד החילוניות והציונות, והביע עמדות הדומות לאלה של חוגי 'העדה החרדית'.

שח לי תלמיד ישיש מישיבת "מרכז הרב" שלמד אצל הרב צבי יהודה קוק, שיום אחד נכנס הרצי"ה להיכל בית המדרש מחזיק בידיו את קונטרס 'עקבתא דמשיחא' בו יוצא חוצץ הרב וסרמן כנגד התנועה הציונית ונגד אביו הראי"ה קוק.

הרב צבי יהודה פתח את ארון הקודש והחל מיילל בבכי ואמר: "אני הכרתי אותו.. לא יכול להיות.. הוא לא כתב את זה..", (כמובן שברור שהרב וסרמן כתב את הקונטרס האמור, ורק לרצי"ה היה קושי מסוים שבני הישיבה ידעו שהרב ורסמן היה כה חריף כנגד הציונות, שהרי הרצי"ה נהג לפלפל בספריו של הרב וסרמן על הש"ס כ"קובץ שיעורים" ו"קובץ הערות", ומחמת שהרצי"ה לא יכל לעשות "פלגינן דיבורא" ולקחת מהרב וסרמן רק את דברי תורתו ולא את השקפתו, נטען ל"תלמיד טועה כתבו"...).

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות