שנתון החברה החרדית

13,100 סטודנטים חרדים; המקצועות הנחשקים באקדמיה

כ-13,100 סטודנטים חרדים למדו בשנת תש"פ במוסדות האקדמיים, 67.5% מהם - נשים; גידול של 38% במספר הלומדים במסלולי הכשרה הטכנולוגית; כל הנתונים של האקדמיה החרדית (אקטואלי)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

שנתון החברה החרדית של המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 2020 היוצא לאור היום (חמישי) זו השנה החמישית, סוקר את השינויים שחלו בעשורים האחרונים בחברה החרדית בתחומים מגוונים, בהם רמת החיים, החינוך, התעסוקה, מוביליות חברתית, פנאי ואורחות חיים.

"כיכר השבת" מגיש את עיקרי הממצאים בנושאי החרדים באקדמיה:

סטודנטים חרדים בהכשרה טכנולוגית

בין השנים 2014-2019 חל גידול של 38% במספר הסטודנטים החרדים שלמדו במסלולי ההכשרה הטכנולוגית של המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט). הגידול נרשם בעיקר בקרב הסטודנטיות החרדיות (44%), וגידול צנוע יותר בקרב הסטודנטים החרדים הגברים (26%).

בשנת 2019, עמד מספר החרדים במקצועות ההכשרה הטכנולוגית על כ-4,400 סטודנטים, המהווים 13% מכלל הלומדים במסלולי ההכשרה הטכנולוגית. כמעט מחציתם למדו הנדסת תוכנה (47%), 17% למדו אדריכלות ועיצוב פנים ו-9% למדו הנדסה אזרחית.

פילוח מגדרי מעלה כי 70% מכלל הסטודנטים העוברים הכשרה טכנולוגית בישראל הם גברים, כאשר הגברים החרדים מהווים כ-5.5% בלבד מתוכם. זאת לעומת הנשים החרדיות, המהוות 30% מכלל הסטודנטיות הלומדות מקצועות אלה.

הגברים החרדים לומדים בעיקר הנדסה אזרחית (37%) או הנדסת חשמל (21%). 30% מהם לומדים במסלולים כלליים של הכשרה טכנולוגית, תופעה שכמעט אינה קיימת בקרב נשים חרדיות - רובן ככולן לומדות מקצועות אלו במסגרת הסמינרים. אלו לומדות בעיקר הנדסת תוכנה (65%) ואדריכלות ועיצוב פנים (21%).

חרדים בשערי האקדמיה

בשנת הלימודים תש"פ (2019/20) למדו במוסדות האקדמיים כ-13,100 סטודנטים חרדים בסך הכל, 4% מכלל הסטודנטים שלמדו בשנה זו בישראל. גם כאן יש רוב נשי ברור, שכן 67.5% מהסטודנטים החרדים – הן נשים.

בעשור האחרון (2010-2019) חל גידול של קרוב לפי שלושה במספר החרדים, גברים ונשים, הלומדים לתואר אקדמי. בשנת הלימודים תש"ף (2019/20), לאחר כמה שנים של דשדוש, שב לעלות מספר הסטודנטים החרדים בשיעור כולל של 9% - 12% בקרב הנשים החרדיות וגידול של 3% בלבד מהגברים החרדים.

שיעור הלומדים לתארים מתקדמים עלה בצורה דרמטית אף יותר ועומד על 1,630 סטודנטים – פי חמישה מאשר בשנת 2010. בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) לבדה נרשמה עלייה של 17% לעומת השנה שקדמה לה.

מה הם לומדים?

התפלגות תחומי הלימוד לתואר ראשון של הסטודנטים החרדים שונה מזו של כלל הסטודנטים, ונראה כי הם מעדיפים ללמוד מקצועות פרקטיים שמאפשרים עבודה בתוך הקהילה החרדית, כגון חינוך והוראה (31% מהסטודנטים החרדים לעומת 15% בקרב כלל הסטודנטים), מקצועות עזר רפואיים (10% בקרב הסטודנטים החרדים לעומת 5% מכלל הסטודנטים), וכן מקצועות שנחשבים קלים יחסית מבחינת דרישות הסף האקדמיות, דוגמת מנהל עסקים (10% מהחרדים לעומת 8.5% מכלל אוכלוסיית הסטודנטים).

עם זאת, הסטודנטים החרדים מגיבים לשינויים בשוק העבודה ושינויים ברגולציה של המדינה. כך, שיעור החרדים הלומדים משפטים, שבשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) עמד על 12%, ירד בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) ל-5%, כמו בכלל האוכלוסייה (5%). גם שיעור הסטודנטים החרדים הלומדים מנהל עסקים ירד באותן שנים מ-14% ל-10%.

במקביל, חלה עלייה בשנים אלה בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים מדעי החברה (מ-8% ל-19.5%) ושל אלו הלומדים מדעי המחשב והטבע (מ-9% ל-14%). כתוצאה משינויים אלו, הפערים בתחומי לימוד בין חרדים ללא חרדים קטנים מבעבר.

עורכי השנתון החרדי, ד"ר גלעד מלאך וד"ר לי כהנר, מציינים כי "צעירים חרדים רבים מגלים כיום הבנה בדבר התועלת בשוק העבודה, שמגיעה בעיקר מלימודים אקדמיים והכשרה מקצועית איכותית. כתוצאה מכך, ניתן לזהות מגמה של צעירים וצעירות חרדים הפונים בשיעורים גבוהים יותר מבעבר לכיוונים אלה. ההכשרה האיכותית באה לידי ביטוי בעלייה מהירה במספר החרדים הלומדים את מקצועות מדעי המחשב (כמו גם הכשרה מקצועית טכנולוגית), כמו גם במספר החרדים הלומדים לתארים מתקדמים באקדמיה. במקביל, ניתן לראות ירידה בשיעור החרדים הלומדים משפטים ומנהל עסקים, מקצועות שמספר המשרות הפנויות בהם מוגבל כיום".

  • נתוני השנתון החרדי מתבססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרדי ורשויות ממשלה והביטוח הלאומי

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות