היסטוריה ואקטואליה

האם האבות הקדושים - לבשו את ה"זברה"?

היו שטענו "בחוצפה יתירה" נגד לבוש ה"זברה" שהוא בגדר "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ", כיון שהוא בגד טורקי. ויש שטענו שלבוש ה"זברה" לבשו אותם האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
לבוש ה'זברה' (צילום: Kobi Gideon / Flash90)

פרק ח': בפרקים הקודמים עסקנו בקורות הלבוש הירושלמי, שע"פ עדותו של הגריא"ז מרגליות נהגו ללבוש אף האבות הקדושים זי"ע אברהם יצחק ויעקב.

היו שטענו "בחוצפה יתירה" נגד לבוש ה"זברה" שהוא בגדר "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ", כיון שהוא בגד טורקי. את טענה זו שלל ריא"ז מרגליות, וטען שכבר החיד"א התיר ללבוש כן, וכך לשונו: "ומה ששמעתי... שאומרים שמי שלובש לבושי ארץ ישראל עובר על לאו "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ", וגם יש מהם שפוערים פיהם ובחוצפה יתירה אומרים בלשון החפשים על לבושי א"י "לבושי הערביים", אף שאינם כדאים להשיבם כי אל תען כתיב, אבל בכדי שלא יקלקלו לאחרים אשיבם, עיין ברכי יוסף[1] שכותב שלא יש על אלו המלבושים חשש של לאו הנ"ל"[2].

חסידי תולדות אהרן עם ה'זברה' (צילום: Yaakov Lederman/Flash90)

או אז מוסיף ומוסר לנו הגריא"ז מרגליות מסורת מופלאה מאת הרה"ק רבי אברהם שמחה הורוויץ מבארניב ששמע מאבי סבו הגה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע שלבוש ה"זברה" לבשו אותם האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, וכך לשונו: "ואנא עובדא ומעשה רב ידענא ששמעתי מכבוד קדושת אדמו"ר הרה"צ וכו' מרן רבי אברהם שמחה זצ"ל הרב מבארניב שסיפר ששמע מזקנו הרהצה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זצ"ל, ששמע מאביו הרב מראפשיץ זצ"ל שקבלה בידו שאלו הלבושים של א"י היו לבושיו של אברהם אבינו ע"ה".

שער ספר "אשרי האיש" שעוסק "בעון התחברות לרשעים ועוזריהם וסייגיו" (אוצר החכמה)

מסתבר שנושא זה של לבושם של האבות טרם נחקר כיאות, ואין לנו מקורות מוכחים על לבושם. ברם, ישנם מקורות שהאבות הקדושים מבקרים בכותל המערבי מידי שבוע בשבוע.

על כך מוסר לנו הרה"צ רבי שאול שפר בשם דודו הרה"צ רבי יעקב יהודה לייב לעווי[3] "כי בערבי שבתות אחר חצות היום באים האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב להתפלל ליד הכותל המערבי", ומביא עוד עדות שפעם חסידי הרה"ק רבי אליעזר מנחם מנדל מלעלוב רצו לנסוע לשבת בחברון, ואמר להם הרבי, "כי בליל שבת קודש נמצאים האבות על יד הכותל המערבי". יתכן שאז הבחינו בהם גאוני ירושלים וראו את לבושם.

- לקריאה נוספת:

עידו הררי, "אשכנזים ערבים? – קירבה והתבדלות ב'יישוב הישן' בירושלים", זמנים – רבעון להיסטוריה, גיליון 135 (ינואר 2017), עמ' 22-33

אברהם יערי מסעות ארץ ישראל — של עולים יהודים מימי הבינים ועד ראשית ימי שיבת ציון, תל אביב: המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית, 1946.

רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות, ספר אשרי האיש, ירושלים: דפוס ברסלב, תרפ"א. ישעיה אשר זעליג מרגליות, ספר עמודי ארזים, ירושלים: דפוס המערב, תרצ"ב

מאה שנה בירושלים: מזכרונות איש ירושלים, 1964 ,עמ' 28.

רבי יהוסף שווארץ, ספר תבואות הארץ, הוצאה שלישית בעריכת אברהם משה לונץ, ירושלים: הוצאת העורך, תר"ס

רבי יהוסף שווארץ, בשערי ירושלים - תעודות לתולדות ירושלים ותושביה, הוצאת כתבי רבי יהוסף שווארץ, תשכ"ט.

רבי שמעון מרגליות, ספר אזמ"ר בשבחין — תולדות הרב החסיד המקובל ר' ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל, תשס"ג, עמ' יא-יג

[1] י' סימן קע"ח,

[2] מסתבר שיש לגדל זקן מדין "ובחוקותיהם לא תלכו", ובלבוש הערבי אין בו דין של "בחוקותיהם לא תלכו".

[3] אנציקלופדיה לעניני המשכן והמקדש כרך ז עמוד 134

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר