מעשים נפלאים

מה יותר חמור מחילול שבת של חילונים? לשון הרע של חרדים

בקובץ "צריכה לימוד" מאת בנו של מרן הגר"ח גריינימן, רבי נחום שיבלחט"א, מובאים מספר מעשים על גדולי ישראל זצוק"ל | הרבנים שרוצים שיצטטו אותם בעיתונות | האם חרדים נפטרים מפאת חילול שבת של חילונים? | מה יגידו לחבר-כנסת כשיעלה לשמים? | ומה אמרו לאברך הספרדי שצעק נגד פאות (חרדים)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
מרן הגר"ח גריינימן זצ"ל (צילום: משה גולדשטיין)

בימים האחרונים התגלגל לידי קובץ "צריכה לימוד" מאת בנו של מרן הגר"ח גריינימן, רבי נחום שיבלחט"א. שמו של הקובץ הוא "צריכה לימוד – ענינים", וממנו לקטנו מספר מעשים על גדולי ישראל זצוק"ל, שיתכן ויהיו לתועלת הציבור הקדוש גולשי 'כיכר השבת' היקרים. (לא הוספנו מאומה על דבריו הק').

>> למגזין המלא - כנסו <<

קובץ "צריכה לימוד" מאת הגר"נ גריינמן בנו של מרן הגר"ח זצוק"ל

חלק מהמעשים מובאים מאת אביו מרן הגר"ח, וחלק מובאים מאת מרנא החזון איש, ומשאר גדולי ישראל.

סכנת מלחמת השחרור

בעת מלחמת השחרור היה סכנה להתגורר בירושלים, וכשהיתה הפוגה, רבים ברחו מהעיר, וכן הרב מבריסק שעליו אמרו כי העולם אומר כי למי שקיבל מכות לא מראים מקל [כי איבד את אשתו וחלק מבניו בשואה], ובאו ושאלו את החזון איש, ואמר להישאר בירושלים, ומכאן והלאה יהיה שקט, וכך הווה.

איסור לשון הרע של חרדי מול חילול שבת של חילוני

בעל תשובה אחד שאל איך חרדים יכולים לגור בסביבה חילונית שיש שם חילול שבת? אמרו לו שלשון הרע של חרדים חמור אצל הקב"ה הרבה יותר מחילול שבת של חילונים, כי הם תינוקות שנשבו ואין מה לתבוע מהם.

העגונה בבית דינו של הנצי"ב

אחרי השואה רבי איסר זלמן מלצר הגיע לחזון איש לדון בענייני עגונות, ובתוך הדברים סיפר שאצל הנצי"ב מוולוז'ין התירו עגונה בבית דין ואחר כך בא בעלה.

יש לתמוה איך האמינה תורה לשני עדים, הרי יתכן שהם בעלי דמיון? וצ"ל דלא חששו שמא יזדמנו שני בעלי דמיון כאחד.

הרבנים שרוצים שיצטטו אותם בעיתונות

ישנם רבנים שנהנים לראות את שמם בעיתון ונהנים שיכתבו בשמם פסקים, אבל אני בהיפך מהם, אינני רוצה לראות את שמי כתוב בשום מקום[1], ולא רוצה שיאמרו פסקים בשמי.

השיבושים בתלמוד ירושלמי

השיבושים בירושלמי שלנו רבים מאד, ופעמים כתוב חייב במקום פטור או להיפך, או מותר במקום אסור או להיפך, אפילו לתיקון לא יחשב, הלכך אי אפשר ללמוד משם דין אלא אם כן הדין נראה כן בלאו הכי, ואז אפשר להסתייע מן הירושלמי... וכשיצא לאור הירושלמי קדשים המזויף, חיפשו כולם אם יש שם אמורא חדש שאינו מוזכר בשום מקום להביא ראיה שזה מזויף, אבל החזון איש אמר שאדרבא אם יש שם שם חדש אז זה לא מזויף, כי בכל ירושלמי יש שם חדש.

האם חרדים נפטרים מפאת חילול שבת של חילונים?

בשכונת בית וגן אירעו מקרים מצערים בשנת תשל"ח שנפטרו תשעה אנשים בחצי שנה, והם שלחו לשאול אם העונש הגיע בגלל שהחילונים נוסעים שם בשבת, ולא עשו די למנוע מהם את זה. ענו להם [הגר"ח גריינימן], כי יש עדיין הרבה מה לפשפש במעשנו טרם נביא לתלות הדבר בתוכחה לאחרים, אם יש בידינו, ועל כל פנים יש להוסיף בלימוד התורה, והמלחמות עם החופשים אינן מרבים כבוד שמים, עכ"ל.

מי ראוי להדליק מדורת ל"ג בעומר, גדול הדור או ילד קטן?

פעם ביקשו שכנים לכבד את הרב (רבי חיים גריינימן) בהדלקת המדורה בל"ג בעומד, ואמרו להם תתנו לילד קטן להדליק, שאם המדורה תעשה נזק הוא יהיה פטור מלשלם.

חשש שהציונים יכריחו אותנו לעבור על הדת

לאחר פטירת מרן החזון איש למדתי דיני ייהרג ואל יעבור, כי בחיי מרן לא חששתי שמא יכריחו אותנו הציונים לעבור על הדת, אבל כשמרן נלקח חששתי מי יודע מה יהיה, ולכן התכוננתי לכך.

החזון איש על חבר כנסת

החזון איש חזר פעם מהלוויה של חבר כנסת, ובדרך הוא אמר מגיע למעלה ואומר אני חבר כנסת, יגידו לו של מה? כנסת, מה זה כנסת?

מי צודק, החסידים או הליטאים?

החזון איש היה אומר שהליטאים טועים, והחסידים טועים. הליטאים טועים בזה שהם חושבים שלא צריך רבי, והחסידים טועים בזה שהם חושבים שיש להם רבי.

לחסיד יש אשה, ילד, מכונית ורבי

עוד הסביר החזון איש כי אצל חסיד הרבי שלו הוא אחד מנכסיו, יש לו אשה, ילדים מכונית ורבי. ושאל החזון איש למה החסידים בוכים כשנפטר להם רבי, והרי יש להם מיד רבי חדש?

ישנם מזכי הרבים שראוי שימכרו חלק בגן עדן שלהם לציבור.

החזון איש שיבח את רבי זליג שפירא שעסק בהקמת מקוואות שיחלק מהגן עדן שלו לציבור.

האדמו"ר שחלקו בגן עדן, פחות מיהודי פשוט

יהודי פשוט היה אצל החזון איש וסיפר לו שהוא מגיע כעת מאדמו"ר פלוני ודיבר בגדלותו וקדושתו. לאחר שיצא הנ"ל אמר החזון איש שהנ"ל אינו יודע שגדלותו שלו, יותר מאותו אדמו"ר, עד שבגן עדן לא יתנו לאותו אדמו"ר ליגע בידית של החדר שלו.

איך החזון איש היה מכנה את הרמב"ם?

בחזור מהים במקרה שהחזון איש לא מצא מים ליטול את ידיו, הוא היה מדבר עם מקורביו ברמזים, וכשהיה צריך לומד רמב"ם, הוא השתמש ברמז וקרא לו "זה שתמיד אומר הפוך מכולם".

האברך הספרדי שצעק נגד פיאות

פעם בא אברך ספרדי לצעוק שנשים אשכנזיות לובשות פאות, וענו לו זה לא ענין של אברכים, זה ענין של רבנים. אתה לך ללמוד.

מדוע בני הגר"ח גריינימן נישאו מאוחר יותר מבני מרן פלוני ?

נשאל החזון איש מדוע פלוני (שלימים התפרסם כגאון בקיא ביותר ממנהיגי היהדות החרדית וכו'), מדוע הוא מחתן את ילדיו בגיל צעיר מאד, ואצלנו זה מתעכב? וענה שאצל פלוני הילדים לא גדלים כל יום, אז לפעמים כדאי להמתין מעט שיגדלו...

[1] ומכאן בקשת המחילה מרבנו הגרנ"ג שפרסמנו את דבריו הק' באכסניה זו (כיון שיש חוק זכויות יוצרים).

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר