אאא

שר הדתות דוד אזולאי פנה בצהריים (רביעי) במכתב לשר לביטחון פנים גלעד ארדן בדרישה להגביר את הביטחון בבתי הכנסת לאור המצב הביטחוני.

"בעקבות המצב הביטחוני בו שרויה מדינת ישראל, בו נפגעים אזרחים תמימים מידי יום וכמה פעמים ביום, ברצוני להעלות בפניך את נושא אבטחת בתי הכנסת", כותב אזולאי במכתבו.

שר הדתות ממשיך וכותב לשר ארדן כי "כידוע, בתי כנסת הם במהותם מקום המכנס לתוך יחידת שטח קטנה וצפופה עשרות ולעיתים מאות אנשים. שגרת התפילה אינה ניתנת להזזה או לביטול, שלא כמו פעילויות תרבות או פעילות צרכנית וכיו"ב. ארגוני הטרור מכירים את מאפייני הפעילות של בתי הכנסת, ומנצלים זאת לצרכיהם הנפשעים, ואכן לצערנו, בתי כנסת בישראל ידעו כבר פיגועים קשים, ובהם גם פיגועים בהם ספגנו קרבנות בנפש. (הר נוף)".

"לאור כל האמור, אודה לך מאד אם תנקוט בצעדים להגברת הבטחון סביב בתי הכנסת", מבקש שר הדתות, "אני סמוך ובטוח שמערכת בטחון הפנים, בהנחייתך, תמצא את הכלים להשיג את המטרה המתבקשת".

אזולאי, מפרט במכתבו מספר צעדים לדעתו יש לבצע: "תיגבור הסיורים באזורים בהם ממוקמים בתי כנסיות, הפצת הנחיות לגבאי בתי הכנסת בדבר סדרי בטחון לקהל המתפללים הנאסף בבתי הכנסת שבניהולם, היענות לבקשות אזרחים לקבלת רשיון אחזקת נשק על רקע הצורך לאבטח קהילות מתפללים, ועוד".

"אני תפילה שהקב"ה יסייע בעדך בשמירת חיי יהודים בארץ ישראל בתקופה קשה זו. חזק ואמץ", מסיים שר הדתות את מכתבו.