אאא

הגאון רבי יעקב עטיה, רב העדה הלבנונית בישראל, נפטר היום (שבת), והוא בן 94. הרב נחשב לראשון מחוללי מהפכת החינוך והתשובה בעיר בת ים ועמד עשרות שנים בראש מוסדות ישועות יעקב בעיר.

במסירות נפש, תוך תנאים קשים ביותר ששררו בשנים הללו, הוא ייסד מוסדות חינוך בתוך מקלטים ארעיים, וכך קרב את צעירי הצאן לדרך היהדות, וכיום לומדים במוסדותיו למעלה מ1700 תלמידים.

בתוקף היותו של הרב יעקב עטיה רב העדה הלבנונית, מערכת הביטחון הישראלית, בדגש על אנשי המוסד, נעזרה בשירותיו בפרשיות שונות ורגישות שטרם הגיע הזמן לפורטם.

עם השנים הפך הרב יעקב עטיה למחותנו של נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן, שהעריכו מאוד ואף עמד עמו בקשר הלכתי לאורך שנים ארוכות.

תנועת ש״ס הוציאה הערב הודעת אבל על פטירת הרב עטיה: התנועה ובראשה מועצת חכמי התורה, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי ונציגיה, מבכים מרה את הסתלקותו של האי גברא רבה, מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק הישיש רבי יעקב עטיה זצוק״ל, ראש מוסדות ישועות יעקב בבת ים וממחוללי מהפכת החינוך והתשובה בעיר. הואהיה חביבו של מרן הגר״ע יוסף זצוק״ל שהעריכו מאד על פעולותיו הברוכות בעיר בת ים, להביא את מהפכת החינוך הטהור לעיר.

"מחותנו הגדול יבדלח"א מרן הגר"ש כהן נשיא מועצת חכמי התורה, מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה ותנועת ש״ס אבלים יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול ומן השמים ננוחם", מסתיימת הודעת ש"ס.