(צילום ארכיון: צביקה ישראלי - לע"מ)
אאא

ההקלטה נחשפת: בשנת תשמ"ח, על רקע החלטת ועדה ממשלתית לגייס בני ישיבות, נאם מרן הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך זצ"ל בנאומו השנתי בירחי כלה של ישיבת פוניבז'.

בדבריו הכריז כי במידה ותיגזר גזירת גיוס על בני הישיבות ירדו בני הישיבות מהארץ, אולם "לא נילחם לא ניהרג ולא נזרוק אבנים". נאומו של מרן הרב שך חולל סערה רבה בזמנו וחלקים ממנו מפורסמים, ואנו כעת מביאים את ההקלטה בפרסום ראשון.

"עולה שאלה על הישיבות ומצביעים על כך, חושבים שזה פוליטיקה ואם זה יצביע כך יהיה כך, מה אתם מדברים בכלל?", אמר הרב שך בנאומו, "אני יהודי זקן, אין לי כח לעמוד על הסטנדר, אבל אני אומר לכם, אני אומר בשם כולם, אם חלילה יהיה גזירה על זה, אני מרים את היד ואני אומר 'אם אשכחך ירושלים', כולנו, כל הבני תורה שבארץ ישראל, לא נשכח את ירושלים אבל נלך לגלות כדי שלא ישתכח התורה. שיידעו שזה לא משחק ילדים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים אבל אלינו זה לא נוגע. בלי תורה אין עם".

בהמשך נאומו שב הרב שך ואמר כי "אף בן ישיבה לא יישאר כאן, הם לא יודעים מה שכתוב והם משחקים עם התורה... הם המחריבים של ארץ ישראל, לא הבונים של ארץ ישראל".

"באה כאן שופטת בבית משפט עליון ומרימה את היד על התורה, היא לא יודעת לכתוב אפילו עברית כמו שצריך, והם פוסקים", תקף הרב שך.

הרב שך הוסיף ואמר: "רבותי! צריך לדעת היכן אנו עומדים כאן. חלילה, אנו לא הולכים להלחם ולריב, לא הולכים להריגות, לא הולכים לזרוק אבנים, לא הולכים למכות, אבל תנו לנו לחיות, עם התורה שקיבלנו".