אאא

מעמד היסטורי בראשות מרן שר התורה בשכונת 'גבעת שאול' בירושלים, הנחת אבן הפינה לג' בתי מדרשות בעיר מודיעין עילית שיכללו ישיבה קטנה ישיבה גדולה, וכולל אברכים לע"נ אשת חבר הרבנית בת שבע ע"ה, תחת המוסדות 'תפארת ישראל' שבנשיאות מרן שר התורה הגר"ח ועומדים בראשות תלמידו הגרי"מ דרוק 

כמידי חג נוהג מרן שר התורה שליט"א לעלות לכותל המערבי שריד בית מקדשינו, בעבר נהג מרן לפקוד את בית חמיו מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב, בשנים האחרונות התווסף  למסע ביקור בבית הגרי"מ דרוק שנחשב למקורבו ותלמידו של מרן כבר שנים רבות, כעת בונה הגרי"מ דרוק את קריית הישיבה בעיר התורה מודיעין עילית קמפוס ענק שבה יכללו ג' בתי מדרשות, 'ישיבה לצעירים' 'ישיבה גדולה' וכולל אברכים ענק שכל כך נצרך בעיר עם גדילתה של העיר והפיכתה למעצמה של תורה.

מסע מרן הגר"ח התאחר בשעתיים  ויצא מבני ברק אחרי השעה 18:00 בערב כאשר בשעה 19:00 המסע נפתח בירושלים בשכונת קרית יובל, במעמד עבור ילדי הת"תים בראשות מרן הגר"ח ובהשתתפות הגרמ"י שלזינגר ר"י קול תורה, הגר"ש גלאי,  הגר"י אפרתי, הגר"ש שלזינגר, הגרב"צ קוק הגר"א וינר רבה של קרית יובל וכל רבני השכונות באזור.

לאחר מכן, יצא מרן שר התורה לגבעת שאול לישיבת תפארת ישראל בראשות תלמידו ומקורבו הגרי"מ דרוק שם מרן יצק את אבן הפינה לקמפוס במודיעין עילית במעמד  הגר"מ זילבר, הגר"נ רוטשטיין, הגר"ב פינקל ורבני גבעת שאול. 

הגרי"מ דרוק הודה בנאומו לראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן על הסיוע לישיבה באופן יוצא דופן.

משם יצא מרן לכותל המערבי שם קרע קריעה בבגדו על חורבן הבית והתפלל תפילת מעריב כאשר לפני התיבה עבר הרב אברהם רובינשטיין ואלפים הגיעו לראות את גדול הדור.