אאא

כדי להקים חברה בברזיל לא חייבים להיות בעלי אזרחות ברזילאית או תושבי המקום. עם זאת, בטרם ניגשים למשימה חשוב להבין את הדרישות הייחודיות להקמת חברה כפי שמופיעות בדין הברזילאי ואת הפעולות הפרוצדוראליות השונות שתתבקשו לבצע. מדריך קצר זה יסייע לכם להתחיל.

״חברה״ בראי הדין הברזילאי

הדין הברזילאי אימץ באופן גורף את השיטה הקיימת במשפט המערבי. כך, מי שמקים חברה במדינה מביא לעולם אישיות חדשה נפרדת מהמייסד או מבעלי המניות.

החוק בברזיל מאפשר התאגדות בדרכים שונות, כשבחירת סוג החברה נובעת מהמטרה שלשמה נוסד התאגיד.

בשלב ראשון מבחין החוק בין "חברות פשוטות" (Sociedade Simples) לבין "חברות בעלות אופי עסקי" (Sociedade Empresária). בכדי להבין את מהות החלוקה כדאי לציין כי במשך מאות שנים הדין הברזילאי הושפע מהדין הצרפתי, ובעיקר מה"הקודקס האזרחי של נפוליאון" אשר הקדיש לדמותו של ה"סוחר" (Commerçant) מקום מרכזי במבנה המשפט המסחרי.

מצב זה השתנה ודמות ה"סוחר", שהוגדר כמי שמבצע פעולות מסוימות באופן שיגרתי (atos de comércio), הוחלפה בדמותה של האישיות המשפטית (אדם או תאגיד) ה"אוספת אמצעים לקיום ארגון שמטרתו היא ביצוע פעילות כלכלית לצרכי ייצור ו/או שינוע נכסים (סחורות) ו/או שירותים באופן מקצועי" (הגדרת מושג של "empresário" שבסעיף 966 לקודקס האזרחי הברזילאי מ-2002).

לסיכום, הקמת "חברה פשוטה" (Sociedades Simples) נעשית באמצעות חוזה, לפיו המייסדים מאגדים את יכולתם האישית לפיתוח משותפת של פעילות אינטלקטואלית, מדעית, ספרותית או אומנותית. לפי הגדרת סעיף 966 של הקודקס האזרחי הברזילאי "חברה פשוטה" אינה פועלת בתחום העסקי ואינה מאורגנת להשגת מטרות עסקיות ו/או מקצועיות.

מאידך, "חברות בעלות אופי עסקי" במסגרת המשפט הפרטי מטרתן היא ביצוע פעילות כלכלית מאורגנת לצרכי ייצור, תנועת סחורות או מתן שירותים, באופן מקצועי.   

חברה בערבון מוגבל

משמעות הקמת חברה לפי הדין הברזילאי היא איסוף וארגון של אמצעים לביצוע פעילות עסקית באופן מקצועי – יצור, מסחר בסחורות ומתן שירותים.

מבין ששת סוגי החברות הקיימים היום בדין הברזילאי (Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em conta de participação, sociedade limitada, sociedade em comandita por ações e sociedade anônima ) הפופולארית ביותר היא 'חברה בערבון מוגבל' (sociedade limitada) שמאפייניה דומים 'לחברה פרטית בערבון מוגבל' שבדין הישראלי. 

הקמת חברה בערבון מוגבל בברזיל מחייבת הליך מורכב יותר ושונה מעט מההליך המקביל בישראל.

בניגוד לדין הישראלי, חברה מוגבלת בברזיל, כמו כלל החברות האחרות, מחייבת התאגדות של שני בעלי מניות לפחות. כמו כן, לחברה צריך להיות הון ראשוני מסוים. החוק הברזילאי לא נוקב במספר אבל נקבע לא פעם כי הוא חייב לבטא ערך כלכלי מינימאלי.

יש לציין כי החל מכניסתו לתוקף של הקודקס האזרחי הברזילאי מ-2002, לא ניתן יותר להקים חברה מבלי להכניס כסף או שווה כסף להון החברה. בהתאם, נאסרה הקמת חברה בה חלק מבעלי המניות משתתפים בהון הראשוני שלה באמצעות מתן שירותים או ניהול וקידום החברה.

חשוב לדעת כי הקמת חברה בברזיל לא דורשת שבעלי המניות יהיו בעלי אזרחות ברזילאית או יגורו בברזיל. לפיכך, אזרחי מדינות אחרות שאינם מתגוררים בברזיל רשאים להקים חברה ברזילאית בערבון מוגבל. עם זאת, כן תידרשו למנות מנהל שהוא בעל אזרחות ברזילאית או שיש לו רישיון לתושבות קבע בברזיל ולהצביע על כתובת ברזילאית של משרדי החברה.

כאן המקום לציין כי "אזרחות" החברה אינה קשורה למדינות המוצא של המייסדים או בעלי המניות. חברה שהוקמה בברזיל המחזיקה משרד שרשום בברזיל ונרשמה כדין ברשם החברות המקומי, היא חברה ברזילאית.

בחברה מוגבלת אחריותו של בעל המניות מוגבלת לערך הנקוב של המניות שרכש. ואולם, כלל בעלי המניות חבים ביחד ולחוד בתשלום מלוא ההון המונפק. כלומר, אחריותו של בעל המניות מוגבלת לכלל הון המונפק שלא נפדה על ידי בעלי מניות אחרים ולא רק לסכום המניות רכש.

שם, תקנון ורישום

שם החברה אמור לבטא את אופי פעילותה של החברה. בשלב ראשון יש לבצע שאילתה בעניין קבילות השם המוצע בפני רשם החברות בברזיל ((Junta Comercialולאחר קבלת האישור יש לערוך את תקנון החברה.

התקנון ((Contrato Socialנחתם על ידי בעלי המניות או המייסדים ועליו להיות מאושר על ידי עדים ועורך-דין ברזילאי. התקנון ייערך בשפה הפורטוגזית ויצורף לו תרגום מאושר על ידי נוטריון אם המייסדים אינם דוברי השפה. הנוטריון גם יאשר גם את חתימות המייסדים, העדים ועורך-הדין הברזילאי ויגיש את המסמכים לרשם החברות בברזיל.

חשוב לציין כי היום ניתן לייעל את ההליך ולהגיש את הבקשה להקמת החברה בדרך מקוונת.

כהערת אגב יצוין כי על אף שקבלת תעודת ההתאגדות לחברה החדשה מכתירה בהצלחה את תהליך הקמתה, במקרים מסוימים תחילת פעילותה העסקית טעונה רישום במאגרי הנישומים בממשל הפדראלי, בממשל המדינה המקומית ובפני הרשות המקומית.

בנוסף, אם החברה עוסקת בפעילות שדורשת אישור מיוחד, כגון חציבת אוצרות טבע (נפט, יהלומים, זהב ומתכת), פעילות בתחום הבריאות וכיו"ב, יש לנקוט בהליכים הספציפיים לקבלת רישיון עסק מהרשות המוסמכת.

הכותב: עורך דין ברונו בלנגס עוסק בדין הברזילאי ובדיני תאגידים

עורכי דין דיני תאגידים 

אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

* המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
עו"ד ברונו בלנגס. באדיבות המצלם
עו"ד ברונו בלנגס. באדיבות המצלם