אאא

דו"ח זה מרגיז בהחלט, אך מסתבר שבמקרים מסוימים זה הרבה יותר מרק מרגיז. בית משפט השלום בתל אביב קבע אחוזי נכות נפשית לתושב גבעת שמואל בשל מאבקים משפטיים שנאלץ לנהל בגין דו"חות חניה שקיבל מעיריית תל אביב.

התובע הוכר כנכה עוד טרם המשפט בשיעור של 30 אחוזים בשל רדיפות הנאצים ומחזיק בתג המאפשר לו לחנות בחניית נכים. בתביעה שהגיש טען, כי הדו"חות שרשמה נגדו העירייה נרשמו שלא כדין. בשל דו"חות החניה, כך מתאר התובע, הוא נאלץ לנהל הליכים משפטיים מתישים נגד העירייה, כשבסופם ידו הייתה על העליונה והדו"חות בוטלו.

 

לטענת התובע, אשר יוצג על ידי עוה"ד מירב וולניץ-יטח, המאבקים המשפטיים העיקשים שנאלץ לנהל נגד העירייה גרמו לו לנכות נפשית. עוד טען התובע כי עיקול שהטילה העירייה על חשבון הבנק שלו מהווה לשון הרע. 

התובע דרש סכום עתק של 435 אלף שקלים על נזקיו, ודרש גם פיצויים בגין נזקים עתידיים שיגרמו לו כתוצאה מהתנהלות העירייה.

התובע צירף לתביעתו חוות דעת פסיכיאטרית אשר גרסה כי נגרמה לו נכות נפשית בשיעור של 20 אחוזים כתוצאה מניהול ההליכים המשפטיים נגד עיריית תל אביב.

מנגד טענה העירייה באמצעות עוה"ד ורד וינשטוק בחוות דעת מומחה מטעמה, כי מקור נכותו של התובע אינה בהתנהלות העירייה.

השופט יחזקאל הראל מינה מומחה מטעם בית המשפט אשר קבע כי האירועים שמתאר התובע אכן גרמו לו לנכות נפשית בשיעור של 5 אחוזים. "נכות זו נובעת מגורמים שונים (גורם אישיותי, רדיפות הנאצים ותגובה לבעיות גופניות), אך גם מהעימות המשפטי הממושך עם תחושת העוולה שנגרמה לו. הטענה שרק הפרעת האישיות של התובע היא שגרמה לו להיגרר למערכת משפטית זו אינה עומדת במבחן המציאות, כיוון שבמרבית המשפטים הוא יצא וידו על העליונה", קבע המומחה.

למרות חוות הדעת של המומחה, בית המשפט נמנע מלפסוק פיצויים לתובע וקבע כי מרבית ההליכים אינם מספיקים כדי עילת תביעה. זאת נוסף לעובדה שלתובע יש משפטים גם מול עיריית רמת גן, דבר שהסתיר מבית המשפט וייתכן כי אף הם היו חלק מהנכות שנגרמה לו.

השופט פסק, כי בפרשה משפטית אחת נהגה העירייה ברשלנות כלפי התובע ופסק לו פיצויים בסכום של 5,000 שקלים. בית המשפט גם קיבל את טענתו של התובע כי העירייה העיקול שהטילה העירייה על חשבון הבנק שלו מהווה הפרה של חוק לשון הרע ופסק לו פיצויים בסכום של 5,000 שקלים נוספים.