אאא

גזירת החינוך ממשיכה להסעיר את היהדות החרדית באנגליה: היום (שלישי) בשעות הצהריים יתקיים מעמד "עצרת יום תפילה" הנערך על ידי התאחדות קהילות החרדים תחת הכותרת "צאי לך בעקבי הצאן".

גאב"ד לונדון, הגאון רבי משה חיים אפרים פאדווה, פרסם קריאה מיוחדת לציבור תושבי העיר בה כתב: "עומדים אנו בסכנה שהממשלה מבקשים מאיתנו לכלול בחינוכנו דברים שהם נגד התורה ח"ו ואין בידינו אלא הרבות תפילה לפני שומע תפילה, לכן קבע בית הדין עצרת יום תפילה שתתקיים ברחבת בית המדרש דקהל תורה עץ חיים בשכונת סטמפורד היל".

הגאב"ד קורא לכלל הציבור אברכי הכוללים בחורי הישיבות, בעלי הבתים וילדי התלמודי תורה להשתתף ושלא לפרוש מן הציבור.

בנוסף, פרסמו כמה מרבני העיר אגרת לתושבים בה הם מסבירים בהרחבה ומפרטים את הגזירה הנוראה ואת החיוב להשתתף במעמד יום התפילה.

כזכור, הסערה הגדולה בלונדון סביב "גזירת החינוך", נחשפה ב"כיכר השבת", לאחר שמנהלי מוסדות נוכחו לדעת כי בחוזה מול משרד החינוך על קבלת תקציבים הם נאלצים לחתום על סעיפים המחייבים אותם ללמד בחיידרים ובבתי יעקב לבנות, תכנים כפרניים בנושא בריאת העולם.

לפני כחצי שנה התכנסו חברי בית הדין של התאחדות קהילות החרדים לדיון בסוגיה ולאחר מכן פרסמו מכתב מיוחד עליו חתום האב"ד הגאון רבי משה חיים אפרים פאדווא, המהווה הסמכות הרוחנית העליונה בקרב הציבור החרדי.

הרב פאדווא הזהיר את המנהלים שלא לחתום על החוזה במתכונתו הנוכחית והמליץ להשקיע בקופות צדקה שיממנו בעתיד את מוסדות החינוך באם הבעיה לא תסתדר ולא יגיעו לפתרון.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"לכבוד מנהלי בתי החינוך בין לבנים בין לבנות בעירנו שליט"א העובדים בלי ליאות לחנך בנינו ובנותינו לתורה וליראת שמים ולמדות טובות עד להפליא. השי"ת יצליחם בעבודתם בקודש וישם לפניהם ההרים העומדים לנגדם למישור שיוכלו לשום כל מעייניהם לעניני חינוך ולקיום והרחבת המוסדות מבלי שיצטרכו לדאוג על בל שעל וצעד מה יאמרו הרשות", כתב הרב פאדווא במכתבו.

הרב התייחס לחתימות המנהלים וכתב כי "בכובד ראש ישבו הבי"ד ביום ה' פ' בשלח ועיינו בהנכתב בהקאנטראקט ובהגיי"ד ליינ'ס, וראינו שמטילים ספק גדול ר"ל בבריאת העולם בשקר שהעולם קדמון עפ"ל, שקר זה שכבר לחמו נגדו הקדמונים זכרונם לברכה, ושכך זה הם רוצים עכשיו לחדור בנו ח"ו ועלינו לעמוד נגדה במסירות נפש ולא לחתום באופן שמשתמע לתרי אנפין, ואם בשביל זה ימנעו מלהעניק כספם, לא נמכר אמונתינו הקדושה בשביל בצע כסף ונהיה מוכרחים ליקח צעדים להעמיד קופות גדולות לבל ימוטו מוסדותינו ח"ו".

הרב הוסיף וכתב כי "וכל מי שידחוק עצמו במסירת נפש יותר ליתן לקופות אלו לכשיתייסדו, חלקו גדול פי כמה, אבל אי אפשר שנעזוב המצב כפי שהיה ועלינו להתעזר ולהתחזק למצוא למזון טרף בס"ד".

"על כן אנו מודיעים לכל הסרים להוראותינו שאין לחתום על סעיפים אלו, ומי שחתם כבר, צריך לחזור מחתימתו ועליהם לשלוח מכתב צרוף להקאנטראקט שיתהוה חלק ממנו שהסעיפים הנוגעים לענין זה הן בהקאנטראקט והן בגיי"ד ליינ"ס, לא עליהם חתמנו ואין להחשיב חתימתינו עליהם כלל", הורה הרב וציין כי "כל זה הוחלט פה אחד מכל רבני הבי"ד שהיה בישיבת הבי"ד הנ"ל, והשי"ת ירא בעני ויצלינו מכל גזירות קשות ואכזריות הן בגוף והן בנפש ונצליח הלאה בחינוך בנינו ובנותינו על טהרת הקודש".