אאא

פרסום ראשון: חבר מועצת העיר ירושלים יוחנן ויצמן (גור) עתר הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד ראש העיר ניר ברקת במטרה לחייב אותו ואת העירייה להגיש ערעור רשמי למועצה הארצית לתכנון ובניה כנגד הוועדה המחוזית לתו"ב אשר אישרה את התב"ע לשימוש תרבות ופנאי במתחם התחנה בניגוד להחלטות מועצת העיר.

השבוע (ראשון) נערכה ישיבת מועצה שלא מן המניין, אותה יזמו הנציגים החרדים מכלל הסיעות. במהלכה עלתה לסדר ההצעה החרדית, שמחייבת את עיריית ירושלים להגיש ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה נגד תוכנית מתחם התחנה, שאושרה כבר בוועדה המחוזית.

אלא שבשל סירוב העירייה לערער למועצה הארצית, עתר הנציג החרדי לבית המשפט במטרה לחייב את ברקת להגיש את הערעור.

בעתירה נכתב בין היתר כי "העותרים (החרדים) עשו כל שביכולתם על מנת להימנע מהגשת העתירה דידן, אך הגיעו מים עד נפש, ראש העיר מזלזל בהחלטות המועצה, תוך הצהרה ברורה לפרוטוקול כי הוא אינו מתכוון לקיים את החלטות המועצה".

עוד נכתב: "אין מדובר במקרה חד פעמי, התנהלות ראש העיר עוברת כחוט השני בכל החלטות המועצה בענין מתחם התחנה, תוך זלזול בחוקי העזר, שמירת עסקים סגירתם ופתיחתם אכיפת עבירות דיני התכנון והבניה, אכיפת עבירות בניה, תוך יצירת אוטונומיה מיוחדת למתחם התחנה בירושלים".

לדברי העותרים ראש העיר ניר ברקת שם את כל כובד משקלו בעניין הפרת החוקים ושמירה על האינטרס הציבורי, משיקולים פוליטיים. הא ותו לא. לדברי העותרים: "ראש העיר שתפקידו לבצע את החלטות המועצה, עושה דין לעצמו, תוך זלזול מחפיר בהוראות החוק".

ל'כיכר השבת' נודע כי עלות העתירה עומדת על סך של לפחות חמישה עשר אלף ש"ח, והנציגות החרדית אוספת כסף עבור הוצאות המשפט.

יצוין, כי בעותק הראשוני של העתירה נכתב כי היא מוגשת בשם כלל חברי המועצה החרדים, אלא שלאחר שלא קיבלו אישור לעתור, ויצמן עתר לבדו.