אאא

חשיפת 'כיכר השבת': לאחר עתירת חבר מועצת העיר ירושלים יוחנן ויצמן אתמול (רביעי) נגד ראש העיר ניר ברקת והעירייה בבקשה לחייב את העירייה לערער למועצה הארצית לתכנון ובניה נגד אישור שימוש במתחם התחנה בעיר לתרבות ופנאי, בית המשפט הכריע וכל צד טוען לניצחון. 

בשל כך שהמועד האחרון שנקבע להגשת ערר הוא מחר, קבע בית המשפט כי "המועצה הארצית קשובה לבקשה להארכת מועד, ככל שזו תוגש לה, וזאת בהנחה שעמדת העותר תתקבל". בית המשפט הורה להאריך את האפשרות להגשת ערר.
אך יחד עם זאת דחה בית המשפט את בקשת העותר יוחנן ויצמן לצו זמני שיחייב את העירייה להגיש ערר עד מחר למועצה הארצית. העירייה יכולה להגיב עד שבועיים.

ויצמן (גור) עתר אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד ראש העיר ניר ברקת במטרה לחייב אותו ואת העירייה להגיש ערעור רשמי למועצה הארצית לתכנון ובניה כנגד הוועדה המחוזית לתו"ב אשר אישרה את התב"ע לשימוש תרבות ופנאי במתחם התחנה בניגוד להחלטות מועצת העיר.

בתחילת השבוע  נערכה ישיבת מועצה שלא מן המניין, אותה יזמו הנציגים החרדים מכלל הסיעות. במהלכה עלתה לסדר ההצעה החרדית, שמחייבת את עיריית ירושלים להגיש ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה נגד תוכנית מתחם התחנה, שאושרה כבר בוועדה המחוזית.