אאא

מיני דרמה בישיבת הממשלה: יו"ר ש"ס השר אריה דרעי נמנע במהלך ההצבעה , בישיבת הממשלה, על חוק הגיוס החדש. אך לקראת סיום הישיבה, ניגש למזכירות הממשלה וביקש לתקן את הצבעתו לנגד. השר דוד אזולאי, שלא נכח בישיבה, העביר פתק בו הודיע כי הוא מתנגד להצעת החוק. 

החלטת דרעי להימנע בהצבעה סתרה את הצהרתו כי סיעת ש"ס תצביע נגד חוק הגיוס במתכונתו הנוכחי. אך כאמור, דרעי תיקן את ההצבעה והתנגד לחוק.

בלשכתו מסבירים כי: "דרעי הצביע בטעות כנמנע  משום שחשב שמדובר בעניין פרוצדורלי הקשור לחוק ולא בחוק עצמו, ביקש בסיום ישיבת הממשלה ממזכירות הממשלה לשנות את ההצבעה לנגד ובקשתו התקבלה". 

בתוך כך,  השר דרעי קרא לראש הממשלה לקדם את פסקת ההתגברות, לפחות בנושא הספציפי הזה: "כדי למנוע התערבות חוזרת ונשנית של בית המשפט העליון בחוק זה ולמנוע שינוי ההסדר הקיים מאז קום המדינה". 

יצוין כי ההצבעה הבוקר הינה ההצבעה היחידה בה דרעי ישתתף בנושא חוק הגיוס, שכן יו"ר ש"ס אינו מכהן כחבר כנסת.