אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז שיגר מכתב לראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה לקראת העצרת המתקיימת הערב (שני) נגד חוק הגיוס החדש: "כמעט הגענו למצב שצריכים להגיד אוי לי על חרבן הישיבות". 

בפתח מכתבו כותב הגר"מ מאזוז: "לכבוד מרן הגאון ר' משה צדקה שליט"א, ראש ישיבת "פורת יוסף" גאולה, ולאחי היקרים ראשי הישיבות ותלמידיהם, ה' עליהם יחיו".

הגר"מ הוסיף: "לקראת עצרת התפילה שאתם עושים הערב על יד קברו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (והיום הוא יום אזכרה של עמיתו בתורה הגרב"צ אבא שאול זצ"ל) - אני מברך אתכם ומתפלל שתתחזקו בתורה ובמצוות ולא תפול משערת ראשכם ארצה, שכמעט הגענו למצב שצריכים להגיד בתיקון חצות "אוי לי על חורבן הישיבות" בעוונותינו הרבים".

את מכתבו סיים מנהיגה הרוחני של 'יחד': "יתן ה' ויפקח עיניהם של השלטונות להבין שאין צריכים לגייס בחורי ישיבות כלל, ואדרבא בזכות התורה לא נצטרך לחרב ולחנית כלל, כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להחלם לכם עם אויביכם להושיע אתכם".