אאא

יו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין נועד עם מפקד משמר הכנסת, ניצב יוסף גריף, והנחה אותו לגבש בהקדם מסמך הנחיות מפורט לחברי הכנסת המבקשים לעלות ולבקר בהר הבית.

בשיחתם הדגיש יו"ר הכנסת אדלשטיין כי "כמי שתמך מאז ומעולם במתן אפשרות לחברי הכנסת לעלות להר הבית, עלינו ליישם החלטה זו בהקדם האפשרי".

"חברי כנסת, ככל אזרח מאזרחי ישראל, זכאים לבקר בהר הבית ובמקומות הקדושים", אמר אדלשטיין והוסיף כי "אני קורא לכלל חברי הכנסת לפעול בהתאם להוראות ולהימנע מפרובוקציות מיותרות".

קצין הכנסת, במכתבו, הורה לח"כים המבקשים לעלות להר הבית להעביר 24 שעות לפני מועד הביקור מכתב בקשה ללשכת קצין הכנסת ובו מפורטים תאריך ושעת הביקור, כאשר באחריות קצין הכנסת לתאם את העלייה מול המשטרה.

מי שאמור לאשר את הביקור הם מפכ"ל המשטרה או מפקד מחוז ירושלים, "בהתאם להערכת מצב ספציפית לקראת מועד הביקור המבוקש".

הח"כים היהודים ייכנסו דרך שער המוגרבים במהלך ביקורי הבוקר, בין השעות 07:30-11:00 ויהיו רשאים ללכת במסלול הביקור הרגיל של מבקרים שאינם מוסלמים ויהיו כפופים לכללים החלים על המבקרים. הח"כים הערבים ייכנסו דרך שער השבטים, החל מחצי שעה לאחר שעות ביקורי היהודים ועד לסגירת הר הבית.

לא תתאפשר נשיאת נאומים במהלך הביקור, לא יתאפשר מתן ראיונות לתקשורת במהלכו ולא תותר כניסה או השתתפות בפגישות או דיונים במשרדי הווקף בהר הבית. כמו כן לא תותר כניסת מלווים חמושים, אחריות האבטחה היא של המשטרה.

הקצין מדגיש בפני הח"כים בשם המשטרה כי "הפרה של תנאי מתנאים אלה או של כללי הביקור בהר הבית, וכן של הנחיות המשטרה אד-הוק, עלולים לגרום לאי נעימות שרצוי להימנע ממנה נוכח הרצון לשמור על כבוד חברי הכנסת כנבחרי הציבור ועל כבוד המקום כאתר קדוש".