אאא

תושבי חיפה והקריות הסמוכות לה, מעלים חשש עמוק מפני רעידת אדמה שעלולה לפקוד את מפרץ חיפה, ובכך לפזר חומרים מסוכנים באוויר האזור.

מעבר לחשש מפני קריסת מבנים או הינזקות תשתיות במידה ורעידת אדמה חזקה תגיע לעיר, קיים כאמור החשש לחייהם של מאות אלפי תושבים, זאת בשל חומרים מסוכנים המיוצרים במפעלים שבמפרץ. הרעידה עשויה לפגוע בלב אזור המפעלים, שכן בקרקע מצוי 'שבר יגור' החוצה את צפון הארץ, מעמק הירדן ועד לחיפה.

לפי דיווח ב'מעריב', ההערכות הפסימיות על רעידה שתפיץ חומרים כגון אמוניה, ברום, כלור וכן זיהום משריפת תזקיקי דלקים ועוד, צופות אלפי הרוגים באופן מיידי. בעלי מקצוע ותושבים שלחו לשרים וועדות בממשלה מכתבים רבים בנושא, אך עד כה טרם החל כל שינוי במיגון החומרים המסוכנים, למעט תוכנית שפועלת בשלבים אך לאחרונה כמעט הופסקה.

לפי 'מעריב', המשרד להגנת הסביבה - הגוף האחראי על ההיתרים למפעלי החומרים המסוכנים, משמיע בזמן האחרון אזהרה חמורה וחריגה בועדת ההיגוי הבין־משרדית להיערכות לרעידות אדמה: "תעשיית החומרים המסוכנים בישראל אינה ערוכה לרעש אדמה גדול, ולמשרד אין כלים לאכוף את ההיערכות". יצויין כי לראשונה מצהיר המשרד על המצב בגלוי.