אאא

הגאון רבי אברהם מויאל, ראש מוסדות "אש החיים", נכנס אמש (חמישי)  אל מעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי וגדולי הרבנים בבני ברק והתקבל בחביבות רבה.

הגר"ח שמע על פעילותו הרבה ברחבי העולם להעמדת הדת על תילה ובירכו להצלחה, להרבות כבוד שמים בעולם ולכתיבה וחתימה טובה.

כמו כן, ביקר הגר"א מויאל בבתיהם של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטין, הגרב"ד פוברסקי והרח"מ ואזנר, ששמעו סקירה על פעילותו בהרבצת התורה ובשיעורים ובהרביית כבוד שמים בעולם וברכוהו בהצלחה וסיעתא דשמיא.

לאחר מכן ביקר בהיכל ישיבת פוניבז' שבה למד בשנות בחרותו, שם ניפגש עם הגר"ח ברמן שאיתו למד בחברותא בעבר.

את סבב הביקורים חתם הרב מויאל בביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, שאיתו היה מתייעץ בשנים קדמוניות ושם העלה זיכרונות מראש הישיבה.