אאא

לאחר שבסוף השבוע נחשף כי יו"ר אגודת ישראל בצפת, מחזיק תיק חינוך חרדי נחמן גלבך יתמודד לראשות העיר, הודיע ועד מנהלי מוסדות חב"ד בעיר, השולט במפלגת חב"ד לה שני חברי מועצה, כי הם יתמכו במועמדותו של גלבך לראשות העיר.

במכתב שהתפרסם בריכוזי החסידות בעיר בערב שבת נכתב: "הננו בזה להודיעכם כי לאחר שהתכנסנו מספר פעמים בינינו – וועד מנהל המוסדות שהתמנה בהוראת הרבי, חתמנו על הליכה משותפת לראשות העיר עם שאר הסיעות החרדיות במטרה למקסם את הישגנו בקדנציה הקרובה.

"במהלך השבועות האחרונים נפגשנו עם נציגי הסיעות החרדיות מול כל המועמדים לראשות העיר, ניהלנו איתם משא – ומתן ושמענו את שיש בפיהם, כמו"כ שמענו אנו דעת רבים מאנ"ש ותודתנו נתונה לכם על כל.

"כגוש אחד ובעצה אחת הגענו לכלל מסקנה כי המעומד הראוי מצידנו לראשות העיר הינו ידידנו ר' נחמן גלבך שיחיה.

"אנו מקווים שבעז"ה בתמיכה הרחבה לה זוכה מהלך זה, הן בקרב גוש הסיעות החרדיות והן בקרב אלפים נוספים מתושבי העיר – יהיה ר' נחמן לראש העיר שידאג לכלל תושביה בגו"ר.

"שומא עלינו כחסידי חב"ד לדאוג שמהלך זה יביא לקידוש שם שמיים ולא להיפך הן בתוכנו ובעיקר ברחבי העיר.

"בהזדמנות זו ניתן את ברכת הדרך לנציגים הנבחרים ר' שניאור ליפסקר, ר' יורם מעודה ור' יהודה דישראלי שיחי' המוכרים לאנ"ש מריבוי פעולותיהם הברוכות.

"אנו מאחלים להם הצלחה רבה בתפקידם הכי חשוב לסייע לפתח ולטפח את מוסדות וקהילת בעירנו הקדושה לנחת רוחו של הרבי עדי נזכה ל'אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל' ונזכה לעלות לרגל בחג הסוכות הבעל"ט ושמחת עולם על ראשם' תיכף ומיד ממש".

על החתום, "בשם וועד מנהלי מוסדות חב"ד צפת עיה"ק - מטה בחירות חב"ד".

מועמדותו של גלבך נתמכת גם על ידי סיעת תקומה, המחזיקה בנציג במועצת העיר. בנוסף, אחרי שהגיע להסכמות עם ש"ס המקומית, הודיעה הוועדה המוניציפלית של ש"ס הארצית כי הם תומכים באילן שוחט, אך גורמים בעיר טוענים כי יתכן ולבסוף ש"ס, שלקחה חלק בגיבוש המפלגות החרדיות מאחורי גלבך, תודיע על תמיכה במועמדותו.