אאא

הרב יהושע צביון, חתנו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, קיבל אתרוג מרהיב ביופיו - מבחינת כל דרישות ההלכה, אלא שבולטים ממנו כעין רגליים. 

הרב צביון שאל את חמיו, מרן שר התורה, האם האתרוג כשר?

הגר"ח התבונן באתרוג ואמר שחמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר על אתרוג כזה כי הוא "כשר לשמחת יום טוב...".

 הרב יהושע צביון מראה את האתרוג לגרי''מ דרוק
הרב יהושע צביון מראה את האתרוג לגרי"מ דרוק

הרב צביון הביא עמו הערב (רביעי) את האתרוג לסוכת הגרי"מ דרוק, להראות לציבור בעת הגעת תלמידי החכמים, לכבוד ביקורו הדו שנתי של חמיו בירושלים.

הגרי"מ דרוק אמר לרב צביון כי כאשר ישיבת מיר גלתה לשנחאי, כל האתרוגים בסין היו בצורה זו והסתפקו אם הם כשרים או לא.