אאא

"אני חוזר ואומר, על המלמדים, מלמדי תורה, יקרבו ויביאו צדקם לתלמידים, ויתנהגו בסבר פנים יפות לקרב אותם, לאהוב אותם", במילים אלו פתח מרן פוסק הדור הגאון רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל את דבריו למחנכים והרבנים בישיבות ובתלמודי התורה.

הרב המשיך ואמר: "התורה אומרת 'ושננתם לבניך' אומר הרמב"ם, 'בניך אלו תלמידך' אלו הבנים הרוחניים, יש לאדם בנים ויש לאדם בנים רוחניים אלו שמנציחים את התורה שלו, לכן נקרא שמו בנים. כמו שאדם אוהב את הבנים שלו צריך לאהוב את התלמידים שלו, לקרב אותם, להראות להם פנים מחייכות, לא בכעס. זה לא הדרך"

"דעו שזה 'נפשות'" הדגיש פוסק הדור: "הם עוסקים בנפשות, אם מגרשים אותם מהישיבה זה מוציא אותו לתרבות רעה, צריך לדעת כמה זה, עליו לנהוג בהתאפקות ולקבל אותו בכבוד, גם זה עמל, לא על כל דבר קטן יכעס ויצעק 'צא החוצה' מי יודע גם הוא בעצמו כשהיה קטן כמה היה משתולל.

"יהיה סבלן, יהיה טוב, יתנהג יפה עם התלמידים שלו, אדם שמגדל תלמידי חכמים אשריו בעולם הזה והקרן קיימת לו בעולם הבא.

"אני אומר את זה בשביל ששמעתי לצערי, כמה מורים אין להם סבלנות מגרשים את התלמידים, 'לך החוצה לך החוצה', אחר כך ילכו יתקלקלו, גם אם לא יהיה תלמיד חכם גדול יהיה משהו, יהיה ירא שמים, ישמור תורה, בתוך המסגרת של תורה הוא נמצא, אם יהיה בחוץ ילך עם ילדים שובבים כמוהו יתקלקל, ילך לאיבוד, לא חבל?, זה נפשות!, נפש בישראל זה עולם מלא".