אאא

'אקה' ו'קרסו נדל"ן'  טוענות כי הם הם הבעלים המלאים של הקרקע בבית ג'מאל – בית שמש, היות ו"קדמת עדן" הפרה לטענתם את החלטת בית המשפט העליון כאשר לא הצליחה לגייס מהון עצמי  את הסכום שנקבע לה ואף לא חתמה בשמה על ההסכם כפי שהותנה עמה וכן לא העבירה את התשלום הראשון במועד המחייב • עקב כך 'אקה' אשר חתמה הסכם רכישה אף היא על הקרקע וקיבלה את כל האישורים החוקיים הנדרשים לשם כך טוענת לבעלות חוקית על הקרקע • בית המשפט המחוזי קבע כי טענות 'אקה' אכן מציבים סימן שאלה משפטי גדול והורה לקיים דיון ולבדוק לעומק טענות אלו.

בתום דיון משפטי ממושך, בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לקיים דיון בטענות אק"ה על בעלותה בקרקע בית ג'מאל – בבית שמש ואף הורה לבדוק האם קדמת עדן הפרה את תנאי בית המשפט העליון. בכך קיבל לכאורה בית המשפט את טענות חברת 'אקה' החתומה אף היא על הסכם רכישה על הקרקע, היות  וחברת 'קדמת עדן' לא עמדה בתנאים שהציב לה בית המשפט העליון.

מדובר בקרקע לבניה בהיקף של כ-1,000 דונם בשכונת בית ג'מאל – 'משכנות השמש', אשר נרכשה בשנת תשע"ה ע"י חברת 'אקה פיתוח ובניה' מידי בית הספר הסיצליאני בית ג'מאל בבעלות הותיקן ואף קיבלה את אישורי הוותיקן – בעלי הקרקע החוקיים, כנדרש ע"פ החוק. בנוסף אף שולמו על ידה עשרות מליוני שקלים כתשלום ראשון ונרשם לטובתה הערת אזהרה ברשם המקרקעין על כל הקרקע. השכונה אף תוכננה ע"י אק"ה  באופן מדוקדק כפתרון מגורים הולם עבור אלפי משפחות חרדיות מכל החוגים המשוועות לפתרונות דיור ובכך אק"ה השביחה את הקרקע במאות מיליונים .

במקביל, חברת 'קדמת עדן' ערערה על הסכם הרכישה של 'אקה' בטענות שונות, ובדיון שנערך בחודש אדר תשע"ז החליט בית המשפט העליון להעניק אופציה מוגבלת ל'קדמת עדן' לחתום על הסכם הרכישה במספר תנאים: הוכחת יכולת כלכלית באמצעות הפקדה של 30 מיליון שקלים בנאמנות בתוך שלושים יום, תשלום של 20 מיליון שקלים במעמד החתימה, וחתימת ההסכם בשמה של החברה.
ביהמ"ש העליון אף הבהיר, כי ככל ויוכח כי 'קדמת עדן' לא תעמוד בתנאים אלו ולא תציג את היכולות ההכרחיות, אזי הסכם הרכישה עם 'אקה' ישוב ויעמוד על כנו.

כעת טוענת 'אקה נדל"ן' ואף מבססת זאת בהוכחות ברורות, כי לא 'קדמת עדן' חתמה על הסכם הרכישה אלא שתי חברות אחרות ('פרחי בית שמש', 'סטדן') אשר רכשו אותה בנאמנות עבור משקיעים אחרים. בנוסף, 'קדמת עדן' לא העמידה את סכום 30 מיליון השקלים מתוכה אלא גייסה אותם ממקורות שונים ואף לא הפקידה כנדרש את 20 המיליונים במעמד החתימה. כל זאת עומד בסתירה מוחלטת לדרישת ביהמ"ש העליון שדרשה מחברת 'קדמת עדן' להוכיח יכולות כספיות ולחתום את ההסכם בשמה.

טענות אלו הוצגו ע"י 'אקה' בדיון שנערך ביום ראשון שעבר בפני השופטת זנדברג העומדת בראשות בית המשפט המחוזי בירושלים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לטענת אקה, חברת 'קדמת עדן' רוקנה מתוכן את החלטת העליון שדרש ממנה להוכיח את יכולותיה הכלכליות כחברה העומדת בזכות עצמה בהסכם רכישה מסוג זה, והתנה את החלטת הפשרה בקיום תנאים מהותיים אלו. כאמור, בית המשפט המחוזי דן באופן ממושך בנושא והכריע שיש ממש בטענות 'אקא' ואף הורה לקיים דיון מיוחד בנושא.

משמעות ההחלטה היא, כי בית המשפט הציב סימן שאלה גדול בכל הקשור לבעלות 'קדמת עדן' על הקרקע ואף מבקש לבדוק לעומק את חוקיותו.

יצוין, כי ל'אקה' ישנה הערת אזהרה על הקרקע שלא ניתנת למחיקה, זאת מכוח הסכם רכישה שחתמה כדין - הסכם חלוט וסופי שנעשה ללא תנאי וללא החרגה. גם האישור שהתקבל מהוותיקן שנדרש על פי חוק נעשה ללא תנאי וללא החרגה.  

המאבק המשפטי על הקרקע המהווה עתודת בניה חשובה לציבור החרדי בכלל ובבית שמש בפרט, המתחולל בין חברת 'קדמת עדן' ובין 'אקא' המנוהלת על ידי היזמים השותפים בקרקע -  אלי קליין בעליה של 'אקה נדל"ן' וחברת 'קרסו נדל"ן' הוותיקה, יוכרע בהיכלי בית המשפט ועיני רבים תלויות ומצפו לשמוע מה יעלה בגורל הקרקע הנחשקת.