אאא

עם תחילת ימי השובבי"ם התקיים מאש (שני)  מעמד תיקון שובבי"ם בבית מדרשו של ראש בד"ץ 'אור שרגא' הגאון רבי ברוך שרגא בשכונת גבעה הצרפתית בירושלים בהשתתפות הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר.

במהלך ה'יום שכולו תורה', כל הציבור קיבל על עצמו תענית מבעוד יום, נוסף על כך גם 'תענית דיבור' הידועה בסגולותיה, ועם אמירת ב' פעמים את כל התהילים בציבור אשר כידוע מנין הפרקים של שני ספרים הוא 300: "בספרי המקובלים מצאו רמז עתיק יומין לכך, שזהו גימטריא של "כפר" שהוא גם בגימטריא 300", מספרים בבית הדרש. 

בתפילת מנחה, עם קריאת התורה בפרשת ויחל כנהוג בתעניות ציבור, כובד הראשון לציון הגר"ש עמאר לשמש כשליח ציבור, כשקולו משתנק בבכי עם אמירת הוידוי הארוך, והכוונות המיוחדות ונסתרות הידועות לאנשי הסוד כשבו בזמן ניכרת ההתרגשות בציבור באמירת הסליחות וי"ג מידות בהתעוררות עצומה.

רגעי השיא במעמד התיקון, היה עם שקיעת החמה רגעים ספורים לפני צאת הצום, כשצעיר מבין המתפללים הגיש בעיניים דומעות לעיני הקהל את מכשיר 'האייפון' למרא דאתרא הגר"ב שרגא, מתפללים זריזים החישו פטיש לידי הגר"ב שרגא אשר שבר את המכשיר לרסיסים וקרא בקול רם, 'הנני מכון ומזומן לקיים מצוה ובערת הרע מקרבך!'".