אאא

בהלת החצבת מקיפה את כל תחומי ארצנו והביאה לשאלה מעניינת שעלתה על שולחנו של רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

מדובר היה באדם ששהה באזור שהמחלה היכתה את רוב תושביו, והוא - בחששו מלהידבק מהמחלה, חפץ להימלט לעיר אחרת באמצעות נסיעה באוטובוס. 

אך, עלה חשד שמא הוא עצמו לוקה כבר במחלה ומשכך עלול הוא לסכן את יתר הנוסעים, וכפי שכבר ראינו בכמה מקרים שנוסע אחד אילץ מאות אנשים לרוץ ולהתחסן.

הגר"י זילברשטיין פסק שמותר לאדם לעלות לאוטובוס במקרה כזה מאחר ועל הפעולה שהוא עושה חלה הגדרה של "מעשה הצלה ודאי", וקיים רק ספק שמא יסכן אחרים בזמן שהצלתו העצמית מהאזור המוכה אינה מוטלת בספק.