אאא

יהודי בלגיה מודאגים, עם סגירת בית כנסת שלישי בבירה, בריסל, כשהסיבה המרכזית היא פחד ממהגרים מוסלמים.

בית הכנסת 'בית ישראל', הממוקם ברח' סטאלינגרד בבירה, מצוי על סף סגירה - כך הכריז דניאל רוזנברג, יו"ר בית הכנסת. לדבריו, הדבר נובע מהגידול בכמות המהגרים המוסלמים באירופה.

"בית הכנסת סטאלינגראד, השני בגילו בבריסל, גוסס", הודיע רוזנברג. לדבריו, רבים מחברי הקהילה והמתפללים הפסיקו לפקוד את בית הכנסת או שהיגרו לארצות אחרות, מפחד המוסלמים.

מוקדם יותר, על רקע גידולה של האוכלוסייה המוסלמית במרכז בריסל, נסגרו ונמכרו בית הכנסת הספרדי שברחוב פביליון ובית הכנסת שברחוב רוג'יר. כמו כן נסגרו כמה בתי ספר יהודיים.