אאא

בימים אלו, לקראת הבחירות לכנסת ה-21, עלה שוב לדיון הציבורי נושא פרסום שלטי חוצות ובהם תמונות נשים בערים החרדיות או בסמוך להן. חברות וחברי כנסת הגישו תלונה נגד עיריית בני ברק על הדרת נשים משלטי הרחוב, זאת בין היתר לאחר מחיקת תמונתה של ציפי לבני משלט שקרא לאיחוד מפלגות השמאל.

יהודי חרדי שמחזיק בבעלותו דפוס גדול, ומקפיד לפעול גם בעסק שבבעלותו רק על פי ההלכה, שיגר שאלה לרבה של רמת אלחנן וחבר 'המועצת', הגאון רבי יצחק זילברשטיין, לאחר שקיבל עבודת דפוס ורק לאחר תחילת העבודה התברר כי השלט כולל תמונת אישה בגודל ענק.

וזו לשון השאלה ששיגר בעל הדפוס, כפי שפורסמה בקבוץ 'ווי עמודים': "אנחנו בית דפוס חרדי בבעלות אדם ירא שמים פנה אלינו לקוח חילוני בבקשה להכין לו שלטי חוצות בגודל מטר על מטר וחצי, קבלנו את העבודה ולקראת סיום העיצוב, ביקש להכניס תמונה של הסוכנת, הכנסנו את התמונה בקטן, אך זה לא סיפק אותו, וביקש להגדיל בגודל 40 על 50 ס"מ".

בעל הדפוס שואל: "האם להמשיך בעבודה ולהדפיס את השלטים, או לבטל את העבודה באמצע?".

תשובת הגר"י זילברשטיין נחרצת: "החטאת הרבים גם באיסור קל הוא איסור חמור שמעכב את התשובה, וכל שכן באיסור חמור כל כך, של שמירת עיניים, שכל רוחניות האדם תלוי בזה, והשומר את עיניו יש לו הצלחה בתורה ויראת שמים, וכן להיפך".

הרב זילברשטיין מוסיף ומנמק: "למרות שהיה עדיין מקום לדון לגבי האיסור של 'לפני עור', וגם לגבי האיסור של 'ולא תתורו' היה מקום לדון, כיון שהאדם מכשיל את עצמו, מכל מקום כיון שלא מדובר כאן בהפסד ממון, אלא במניעת רווח, ואנו מתפללים 'והמצא לי מזונותי בהתר ולא באיסור', ופרנסה מדבר מכוער זה, אי אפשר לומר על כך שזה בהיתר, ואם כן רצוי לזרוק את העבודה, ולומר לו, אנחנו יהודים שומרי תורה ומצוות, ולא מתפרנסים מדברים מכוערים".