אאא

בעל המנגן אברימי גולדשטיין בסינגל חדש, מאחוריו מסתתר סיפור מרגש לא פחות.

היה זה שעה קלה לאחר ההקפות השניות. מאות הבחורים שרקדו ופזזו לכבודה של תורה בשירת 'אנא עבדא דקודשא בריך הוא' לצליליו של גולדשטיין, עזבו אט אט את רחבת הריקודים בישיבה, למעט נער חמד בודד שסירב לשוב לביתו.

מלבד אברימי ואנשי ההגברה, שנשארו לארוז את אחרוני הכבלים למקומם, לא נותר איש באולם.

אלא שאז, כאילו משום מקום, הגיח אותו הנער, ניגש אל אברימי וטמן בידיו פתק ובו בקשה - "תלחין שיר וקליפ על המילים אשר במכתב".

היה זה שאול חי שיחי', שחלה במחלה הנוראה ל"ע ועבר ייסורי שבעה מדורי גיהנום, שבכוחות נפשו העזים, כשהוא רווי אמונה וכיסופין להשם, כתב את מילות השיר המרגש שרואה כעת אור לראשונה - "מתוך החושך"!

אברימי, שטרוד היה בעיסוקיו, טמן את הפתק בכיסו וכמעט ששכח מאותו 'מקרה'. כידוע, אין מקרה בעולם. רצה הקב"ה ובאחד ממוצאי השבתות, עת לבש אברימי את הבעקיטשע, הוציא את הגארטל מכיסו והפתק המדובר התגלגל ארצה.

כעת, לא היה ספק, כי יד ההשגחה היא זו שביקשה את הפקת השיר שמילותיו נכתבו לקדוש ברוך הוא ע''י שאול חי שיחי' במיטת חוליו.