אאא

מרן הגר"ח קנייבסקי

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שומע את קריאת המגילה בבית הכנסת 'לדרמן', במגילה מהודרת שנכתבה לפי חומרות הגר"א והחזו"א זי"ע, וזאת כפי שנחשף ב'כיכר השבת'.

ביום פורים מרן הגר"ח יקבל קהל אחרי תפילת מנחה בבית הכנסת 'לדרמן' שמתקיימת בשעה 12:30. לאחר שאלפים עוברים על פניו להתברך, עורך הגר"ח את סעודת הפורים בביתו בהשתתפות מספר מצומצם של מקורבים ובני משפחה.

ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין

לפני עשרים שנה, בתאריך ו' אדר תשנ"ט, נפטר ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי דוד פוברסקי זצוק"ל, ישיבת פוניבז' היתה באבל גדול והגר"ג אדלשטיין פסק כי לא שייך לקיים את ימי הפורים כרגיל בתוך השלושים להסתלקות, וקבע סדר לימוד בליל פורים בהיכל הישיבה.

הגר''ח קנייבסקי בקריאת המגילה (באדיבות המצלם)
הגר"ח קנייבסקי בקריאת המגילה (באדיבות המצלם)
הגדלה

מאז ועד היום מתקיים סדר לימוד בהיכל הישיבה, כאשר כשבע מאות תלמידים ממלאים את היכל הישיבה בגבעת פוניבז'. מישיבת פוניבז' יצאה הבשורה, ומאז בישיבות נוספות מתקיימים סדרים בימי הפורים.

הגרי"ג אדלשטיין יקבל קהל בביתו ברחוב ראב"ד 17 בבני ברק ביום חמישי, יום פורים, מהשעה 11:00 ועד זמן מנחה. 

ראש הישיבה חכם שלום כהן

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, משתתף בקריאת המגילה בהיכל הישיבה הגדולה 'פורת יוסף' שבראשותו, ויקבל קהל השנה ביום הפורים (שישי) מהשעה 10:00 ועד 12:00 בצהרים כשמיד לאחר תפילת מנחה יערוך סעודת פורים. 

כ"ק האדמו"ר מגור

בחצר הקודש גור קריאת מגילה בליל פורים בבית המדרש הגדול גור ברחוב ירמיהו בירושלים. אחרי שחרית וקריאת המגילה ביום שישי, יכנסו נכבדי הקהל לתת משלוח מנות בקודש פנימה.

בגלל שהפורים השנה חל ביום שישי, עריכת השולחן תתקיים בשבת בשילוב טיש יארצייט לאדמו"ר הפני מנחם מגור זי"ע. 

הגר''ש כהן בקריאת המגילה (באדיבות המצלם)
הגר"ש כהן בקריאת המגילה (באדיבות המצלם)

הגרב"מ אזרחי

חבר 'המועצת' וראש ישיבת 'עטרת ישראל', הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, מקבל קהל בבית ברחוב קסוטו בשכונת בית וגן.

בליל פורים מקיים מידי שנה את ה'טיש הליטאי' בליל פורים דמוקופים (ליל שישי) בהיכל ישיבת 'עטרת ישראל' בהשתתפות תלמידי הישיבה ורבים מבוגריה.

הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון

זקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון, קורא את קריאת המגילה כמידי שנה בבית המדרש "שער אברהם" שעל יד ביתו, כשהוא נוהג לדפוק רק ב'המן' הראשון והאחרון. בשנים האחרונות עקב חולשתו הנהיגו בבית מדרשו שלא מכים ומרעישים כלל בעת אמירת 'המן'. לאחר סיום קריאת המגילה, הנהיג שמקבל את אברכי הכולל שבראשותו ומדברים עמו בלימוד בענייני החג.

ביום הפורים מתפלל שחרית עם נץ החמה, ומיד עולה למעונו לקיים את מצוות היום. מצות מתנות לאביונים הוא מקיים בנתינה ישירה לאביונים הסמוכים על שולחנו המוכרים לו היטב. רק לאחר מכן יפנה לתרום לקופות השונות ולעמך בית ישראל הפושטים יד.

את סעודת הפורים ומשתה היין הוא עורך בבית חתנו הרה"ג רבי משה אדרי ר"י דבי אליהו, בהשתתפות בניו, חתניו ובני משפחותיהם, כאשר במהלכה הוא נוהג לשמח את הנוכחים בדברי תורה המשולבים בהלצות כאשר הינו מקפיד לבקש מכל נכדיו לפי הסדר שיאמרו דבר תורה מענייני המגילה, כ"כ כמידי שנה הינו נותן מאה דולר לכל אחד מיוצאי חלציו.

כ"ק האדמו"ר מבעלזא

בחצר הקודש בעלזא, קוראים את המגילה לאחר מעריב המתקיים לפי זמן רבינו תם. הטיש בהיכל הגרויסע שטוב בליל פורים (חמישי), כפורים רב משמש רבי יהושע פינק דומ"צ בעלזא בבני ברק שמכין "גראמען" (חרוזים) בנושאים האקטואליים שעל סדר היום.

הגר''ש כהן בקריאת המגילה (באדיבות המצלם)
הגר"ש כהן בקריאת המגילה (באדיבות המצלם)
הגדלה

חבר 'המועצת' הגר"ש בעדני

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שמעון בעדני, קורא את המגילה בבית מדרש "אור החיים" ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, לאחר מכן שב למעונו וממשיך בעסק התורה ובהמשך הערב יצא לאירועים שהינו מוזמן אליהם.

ביום הפורים, מתפלל שחרית בנץ החמה בבית מדרשו, לאחמ"כ שב למעונו ומקיים את מצוות היום ומקבל את קהל האלפים עד לזמן תפילת מנחה. את סעודת החג עורך בבית חתנו הגדול הרה"ג רבי אליהו יפת, בהשתתפות בניו וחתניו ובני משפחותיהם.

במשך שנים, במהלך סעודת יום הפורים, נוהג הגר"ש בעדני לומר את דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא, שם נאמר: "שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו, הכלה גזירת עליון וכו'", ומרחיב את דבריו בבהירות רבה.

כמידי שנה בסעודת פורים, מתארחות בנות סמינר לקירוב בשם סל"ה – סמינר ללימודי היהדות, כאשר הוא שם לב לכל מחסורם. בסיום הסעודה, מקפיד לברך את כל בניו, בנותיו, חתניו וכלותיו ויוצאי חלציו, כשהוא מזכיר שם, שם, בפרטיות כאשר הוא מפטיר לא אחת כי "זו היא שעת רצון".

בסיום הסעודה הנמשכת עד ללילה הוא מתפלל את תפילת ערבית בבית חתנו ואף קורא את המגילה שוב בלא ברכה כדין בני מוקפין כדי לצאת ידי דעת החזו"א כידוע וכך גם בבוקר יום שישי וכן שאר מצות ימי הפורים. 

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ

בחצר הקודש ויז'ניץ קריאת המגילה ביום רביעי בשעה 18:15. לאחר מכן קבלת קהל בבית האדמו"ר ברחוב אהבת שלום 15, מהשעה 21:00 ועד 22:00. בשעה 22:15 - טיש בבית המדרש הגדול.

תפילת שחרית של יום חמישי תחל  בשעה 8:30, קריאת המגילה בשעה 10:30 ומשתה היין מהשעה 13:00 עד 17:00. קריאת המגילה דמוקפים בשעה 19:00 ועריכת הטיש ליל ב' דפורים בשעה 20:30 בביהמ"ד הגדול.

ביום שישי עריכת הטיש לכבוד פורים דמוקפים בשעה 10:30, מנחה של ערב שבת בשעה 17:30. בחורי החסידות יעברו להתברך מפי האדמו"ר במוצאי שבת בביתו. 

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף

הראשל"צ והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף משתתף בקריאת המגילה בלילה וביום בישיבת 'חזון עובדיה' בשכונת רוממה בירושלים, ומקבל קהל בהיכל הישיבה לאחר קריאת המגילה. אין קבלת קהל כלל בביתו של הראשון לציון. 

כ"ק האדמו"ר מצאנז

בחצר הקודש צאנז קריאת המגילה בהיכל המתיבתא בקרית צאנז בנתניה לאחר מעריב בזמן רבינו תם, האדמו"ר קורא את המגילה בעצמו. לאחר מכן קבלת קהל וטיש פורים.

לאחר התפילה בבוקר, מחלק האדמו"ר משלוח מנות, עוגות ומשקה 'לחיים', ומקבל קהל עד השעה 15:00 בצהריים. בשעה 17:00, תפילת מנחה ולאחר מכן עריכת 'גילופין טיש'.

הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר

הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר יקרא את המגילה בבית הכנסת 'אהבת שלום' ברחוב מצרי טירן 3, ביום חמישי בלילה, תפילת מנחה בשעה 17.30 לאחר מכן ערבית וקריאת המגילה.

ביום שישי בבוקר תחילת התפילה בשעה 6.45.

כמנהג הראשון לציון, בימי הפורים, הרב יערוך בית דין לגזרות טובות מיסודו של מורו ורבו הגאון רבי יעקב רוזנטל זצוק"ל, בין השעות 10.00 עד 11.30 רחוב מיצרי טירן 16 ירושלים.

הגאון רבי אביעזר פילץ

ראש ישיבת 'תפרח', הגאון רבי אביעזר פילץ, עורך טיש מיוחד בליל פורים עבור תלמידי הישיבה.

ביום הפורים עורך ראש הישיבה סעודה בחדר האוכל של הישיבה יחד עם עמיתו הגאון רבי יעקב פרידמן, לאחר מכן נוסעים תלמידי הישיבה ומלווים את רכבו של ראש הישיבה הגר"א פילץ אל עבר ביתו בגבעת המושב.

יצויין כי בשנים האחרונות ביטל הגר"א פילץ את הקמפיין סביב הת"ת של הישיבה שהיה נערך בחדר האוכל של הישיבה.

הגאון רבי שלמה בן שמעון

הגאב"ד הגאון רבי שלמה בן שמעון קורא את המגילה בבית מדרשו הגדול "נווה יצחק" ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק, כאשר הינו מקפיד שלא להכות כלל ב'המן' בעת קריאת המגילה, לא הראשון ולא האחרון, אלא רק בברכות שלאחר המגילה.

בבוקר יום הפורים מתפלל בבית מדרשו בזמן 'נץ החמה', עליו הוא מקפיד כמו כל שאר ימי השנה, מיד לאחר התפילה עורך את סעודת הפורים בבית מדרשו ברוב עם, וכן את שאר מצוות היום, משלוח מנות ומתנות לאביונים - יחד עם רבים מתלמידיו ובני קהילתו.

לאחר מכן, שב למעונו שברחוב דבורה הנביאה וממשיך בעסק התורה עד לזמן המנחה. בסביבות השעה 14:00 הוא עורך את שולחנו במעונו כאשר רבים עולים ובאים להביא משלוחי מנות ולהתברך מפיו ביום הגדול.  

במוצאי הפורים דפרזים, קורא הגר"ש בן שמעון בביתו את המגילה כדין ערים המוקפים חומה, אך כמובן בלא ברכה, ולמחרת יום שישי קורא שוב את המגילה וכן מקיים את כל מצוות היום, אך הפעם בבית מדרשו הגדול עם כל הציבור.

כמידי שנה, הגר"ש בן שמעון מרבה לבקש ולעורר מהציבור, על לימוד שעה אחת לפחות קודם סעודת יום הפורים.

הגאון רבי צבי רוטברג

ראש ישיבת 'בית מאיר', הגאון רבי צבי רוטברג, קורא בעצמו את המגילה בהיכל הישיבה בבני ברק, וזאת מזה עשרות שנים בהשתתפות עשרות בוגרים שמגיעים במיוחד להתפלל בהיכל הישיבה.

הגר"צ רוטברג מקפיד שבפורים, מלבד סדר הלימוד שיש בישיבה, שלא לבטל את שמחת הפורים. הוא גם מקפיד להשתתף בשמחת הפורים בליל פורים בחדר האוכל, כפי שאביו הגאון רבי זלמן זצ"ל היה נוהג להשתתף.

ביום הפורים מקבל קהל בביתו במשך כל שעות היום. בוגרים וידידים מעבירים דרכו כספי מתנות לאביונים. לקראת סיום יום הפורים עורך סעודת פורים מצומצמת בקרב מובחרי בני הישיבה והמשפחה, סעודה הנמשכת שעות ארוכות לתוך הלילה ובסיומה מתקיים תפילת מעריב וקריאת המגילה כפי שנהג דודו מרן החזו"א זיע"א וכן למחרת שושן פורים קורא מגילה בהיכל הישיבה.

הדיין הגאון רבי ציון בוארון

הגאון רבי ציון בוארון קורא את המגילה בבית מדרשו ברחוב הרב זוננפלד 42 בירושלים, והנוהג הוא שהילדים מכים בעת אמירת "המן".

בבוקר יום הפורים, משכים לתפילה בנץ החמה בבית מדרשו, כשקודם לכן מטהר עצמו במקווה טהרה כדבר יום ביומו, לאחר תפילת שחרית וקריאת המגילה חוזר לביתו ועורך סעודת דגים, ומיד לאחר מכן שב לעסק התורה במשך כמה שעות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בשעה 11:00 מתחיל בסעודת הפורים עד לחצות היום שאז ממהר להתפלל מנחה ולאחר מכן ממשיך את סעודת יום הפורים עד כשעה קודם כניסת השבת, כאשר בזמן סעודת הפורים מרבה לחדש בענייני המגילה ויום הפורים כשהדברים הינם בעיקר על דרך המוסר.

זמן סעודת יום הפורים הינו זמן ידוע ומיוחד אצל הגר''צ בוארון לתפילה על מעוכבי זיווג, כאשר הינו מקים כעין "בית דין" וגוזר על כל הרווקים הבאים להיוושע בזיווגים הגונים, ורבים צובאים על שולחנו להתברך בזיווג הגון וכבר רבים נושעו מברכותיו.

כמידי שנה, מרבה הגר"צ בוארון, להזהיר על אותם המרבים לשתות יין לבל יגרם ח"ו זלזול בברכת המזון והתפילות ושאר כל הדברים שבקדושה.

כ"כ, במשך שנים רבות נוהג הגר"צ בוארון, לחוג את יום הפורים דפרזים (ביום י"ד) בצל קהילתו בפתח תקוה בהיותו מגיע קודם השקיעה למקום ומתחייב בכל מצוות הפורים, ולאחמ"כ חוזר קודם השקיעה למעונו בירושלים ומתחייב גם בפורים דמוקפים.

הגר"י יוסף בקריאת המגילה (צילום: כיכר השבת)
הגר"י יוסף בקריאת המגילה (צילום: כיכר השבת)