אאא

בפעם השנייה, הסכים מר שמעון בערגסון, הבעלים של ענקית הבירה בארצות הברית "מנהטן ביר" למכור את חמצו כדת וכדין, זאת לאחר שנים רבות של הפצרות מרבנים וארגונים שונים שנענו בשלילה.

מי שהצליח לשכנע אותו, הוא הרב קלמן וויינפעלד, ראש מחלקת מסעדות, קייטרינג ובתי מלון במערכת הכשרות העולמית או קיי. 

סיפור השתלשלות הדברים פורסם בקובצים הלכתיים היוצאים לאור ברחבי עולם התורה וההלכה, כאשר דיו רב נשפך ומאות דפים של פלפולים ותשובות נכתבו בנושא מכירת החמץ של מנהטן ביר.

השנה, פנה הרב וויינפעלד לרבנים מומחים בתחום השטרות ומכירת חמץ, ובראשם הגאון הרב ווייסמאנדעל שליט"א אב"ד נייטרא, שטרח להכין השטרות באופן המתאים על פי כל הדעות והשיטות.

באסיפה שהתקיימה במשרדי מנהטן ביר, השתתפו הגאון הרב דן יואל ליווי שליט"א, ראש מערכת הכשרות או קיי, הרב קלמן וויינפעלד, הרב נתן שטערנבערג מעסקני היהדות החרדית בברוקלין, ושותפו של הרב וויינפעלד בעשייתו הציבורית וההתנדבותית, הרב יעקב טייכמאן מלייקווד סגנו ויד ימינו של הרב וויינפעלד בעבודת הכשרות, מר שמעון בערגסון הבעלים של מנהטן ביר ומר אד מייקבריין - האינו יהודי שקונה את החמץ.

מר בערגסון הודיע לרבנים כי החליט עם בני משפחתו לצאת לחופשה למשך כל ימי חג הפסח, על מנת שהמכירה תהיה תקפה על פי דרישת ההלכה. הרבנים שיבחו את מר בערגסון על כך.

מר בערגסון הניח תפילין, בפעם השנייה מאז הבר מצווה, במהלך הפגישה למכירת החמץ מתוך התרגשות, תוך שהוא מביע את שמחתו על התקרבותו לעולם חדש של יהדות מקרבת.

לאחר המכירה הגיעו הרבנים וויינפעלד ושטערנבערג ללשכתו של הגאון הגדול מפוסקי הדור, הרב דוד פיינשטיין שליט"א, בנו של הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שתמך במכירה בשנה שעברה, והנחה את הרב וויינפעלד בהפנייתו למומחים בתחום הכנת השטרות בשנה זו, וגם בשנה זו צירף את חתימתו והוסיף בכתב ידו: "יש לסמוך על המכירה לכל הדיעות שנעשית על פי מומחים בסידור מכירת חמץ".