אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, בן ה-91, צפוי לצאת בשבוע האחרון שלקראת הבחירות לכנסת ה-21, לעצרות ברחבי הארץ.

אך הדברים שאמר השבוע לבני ביתו, מגלים זווית אחרת לכל הנושא של הבחירות, הם מגלים דאגה כנה של גדול הדור לביטול תורה שצפוי להיגרם. 

בגיליון דברי שי"ח המביא מתורתו של מרן נכתב כי "בתקופה זו כאשר קרב ובא מועד הבחירות, בעל כרחו נאלץ מרן לישא בעול הציבור, כאשר ענינים השייכים לכלל הציבור נחתכים על שולחנו".

"השבוע כשדיברו עם רבינו בכמה שאלות מעניני הבחירות, ואמרו לו כי בעוד ימים ספורים מועד ההצבעה, התבטא 'רחמנא ליצלן על הביטול תורה' ומאידך הוסיף 'רחמנא ליצלן מי שנמנע מלהשתתף ולהצביע עם הציבור'", נכתב בעלון.