אאא

ימים ספורים לפני הסתלקותו של הגאון הגדול חכם יעקב יוסף זצוק"ל, אביו - מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל,הגיע לבקרו בפעם האחרונה. במשך דקות ישבו האב והבן זה לצד זה ושוחחו בדמעות. במלאות ש שנשים להסתלקותו, מגיש "כיכר השבת" - שוב - את התיעוד המטלטל. 

התמלול המלא של השיחה שנחשפה ב"כיכר השבת": 

הרב עובדיה: יברכך השם וישמרך יאיר השם פניו אליך ויחנך, יישא השם פנה אליך ויישם לך שלום. אל ש-די יברך אותך, ירפאך רפואה שלימה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אל נא רפא נא לו אל נא רפא נא לו, בריאות טובה ונהורא מעליא, יזכה להמשיך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, בריאות טובה ונהורא מעליא.

"ויסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצריים הרעים לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך, כי אני השם רופאך, ועבדתם את השם אלוהכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך . בורא עולם יתן לך רפואה שלימה, בריאת טובה נהורא מעליא, הקב"ה יחזק אותך וירפא אותך, ייתן לך כוח ובריאות ללמוד וללמד לשמור ולעשות לזכות את הרבים, חזק ואמץ אל תערוץ ואל תיחת כי עמך השם אלוהך בכל אשר תלך. 

הרב יעקב: בעזרת ה' במהרה.

הרב עובדיה: תהיה בריא עולם יהי רצון. אין תפילה שאני לא מזכיר אותך.

הרב יעקב: אני יודע.

הרב עובדיה: תמיד אני מזכיר אותך. השם ירחם, ישתבח שמו ירחם עלינו וברוב חסדיו ישלח לך רפואה שלימה.

הרב עובדיה: כל ימיך אתה רץ לזכות את הרבים, יעמוד לך לזכותך יהי רצון. ייתן לך רפואה שלימה, נשמע עליך בשורות  טובות ישועות ונחמות אמן ואמן. ושב ורפא לו, רפאני השם ונרפא הושיעני ונוושע כי תהילתי אתה, אמן ואמן. 

הרב עובדיה: הולך לבית הכנסת? 

הרב יעקב: אם אני מצליח בעזרת ה'.

הרב עובדיה: כל יום?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב יעקב: כמעט כל יום.

הרב עובדיה: שחרית, מנחה ערבית?

הרב יעקב: הייתי היום בבוקר והיה אתנו גם הרב עמאר 

הרב עובדיה: נותן שיעור?

הרב יעקב: משתדל, משתדל.

הרב עובדיה: מתי?

הרב יעקב: היום יום שלישי, אני מתחיל בשמונה וחצי.

הרב יעקב: שמונה וחצי בלילה אני מתחיל את השיעור, בין הזמנים אין כל יום.

הרב עובדיה: השם ייתן לך כוח ובריאות ונשמח בך יהי רצון. יאריך ימים ושנים, אורך ימים בימינה ומשמאלה עושר וכבוד.  שנשמע עליך בשורות טובות.

הרב עובדיה: ישתבח שמו, הכל בידו יתברך. חיים שאלנו ממך. אורך ימים לעולם ועד אמן ואמן, חזק ואמץ אל תערוץ ואל תיחת כי עמך השם אלוהך בכל אשר תלך. תהיה בריא עולם לעד ולעולם אמן ואמן. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השםם ורפאתיו, רפואה שלימה, אמן ואמן, תבורך מפי עליון.