אאא

הגאון רבי יעקב יעקבזון, מתעתד לפתוח ישיבה גדולה ליטאית בעיר גדרה, בה תוקם לראשונה ישיבה ליטאית. למרות היותה של העיר חילונית, הישיבה תוקם ברחוב שסגור בשבתות, כאשר בתחילה יפתח "קיבוץ" לבחורים ממגוון ישיבות ובהמשך תפתח הישיבה גם לשיעור א' וכו'.

סדרי הישיבה נקבעו לפי הוראותיו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ללמוד את סדרי "נשים- נזיקין" אך בסדר ב' ללמוד סדר "קדשים", כאשר באורח מפתיע, השיעורים הכללים ב'קדשים' ימסרו בישיבה מפי הגאון רבי דוד פינשטיין, ראש ישיבת בית יהודה, אשר נאות לבקשת ראש הישיבה לתת חיזוק ותמיכה בהקמת מקום תורה זה.

את השיעורים והשיחות ימסור ראש הישיבה הגר"י יעקבזון, שנודע בהרבצת התורה בישיבות "מאור התלמוד" רחובות ו"דברי אמת" מודיעין עילית. בסדר ב' ימסור את השיעורים הגאון רבי חיים לב בעמח"ס "חבורת הפסח" - בעניני המסכת הנלמדת.

 במעמד היסוד בבית הגר"ח

בתיעוד שהגיע לידי "כיכר השבת", נראה מרן שר התורה מורה כי שמה של הישיבה יהיה "אהל יעקב" וחזר על כך כמה פעמים. כמו כן נשאל הגר"ח, מה יש לעשות כדי שלישיבה יהיה כסף ואמר לרב יעקובזון: "תתפלל".

מעמד יסוד הישיבה נערך במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי, בהשתתפות ראש הישיבה הגר"י יעקובזון והגר"ד פיינשטיין, הגאון רבי אברהם יעקבזון - רבה של באר יעקב, הגאון רבי אברהם ליבוביץ ר"מ ישיבת 'פני יהושע' והגאון רבי חיים לב.