אאא

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ומחלקת חקירות של רשות ניירות ערך סיימו היום (ראשון) את חקירת פרשת השוחד בשיכון ובינוי וממליצה להעמיד לדין בכירים בחברה - כך עולה מהודעה משותפת שפרסמו השתיים.

על פי החשד המרכזי בפרשה, החברה שילמה שוחד של עשרות מיליוני שקלים במדינות שונות באפריקה על מנת לזכות במכרזי תשתיות.

לפי ההודעה, "הפרשה עוסקת בחשד להעברת תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים במדינות אפריקה השונות, ובקניה בפרט, על ידי חברת שיכון ובינוי בע"מ - הרשומה למסחר בבורסת תל אביב - בין במישרין ובין אם באמצעות חברות בנות ו/או נכדות, ביניהן חברת AG SBI International, חברה שוויצרית פרטית הנמצאת בבעלותה המלאה של שיכון ובינוי בע"מ".

"עיקרי החשדות נסובו ביחס לתקופה שבין השנים 2008-2016. על פי החשד, בתקופה זו העבירה חברת שיכון ובינוי בע"מ באופן מאורגן תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים ביבשת אפריקה במטרה להגדיל את רווחיה של החברה".

במשטרה מציינים כי במסגרת החקירה, עוכבו לחקירה עובדיה הבכירים של שיכון ובינוי בעבר ובהווה, ובמקביל בוצעו חיפושים במספר זירות, נתפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב.

לפי המשטרה, "מדובר בחקירה מסועפת, מורכבת ומאומצת אשר במהלכה בוצעו מאות פעולות חקירה בארץ ובעולם. נחקרו כ-50 חשודים ונגבו עדויותיהם של כ-34 עדים. במקביל למעבר לחקירה גלויה, בוצעו 2 חיקורי דין בשיתוף היחידה למלחמה בשחיתות בקניה (EACC), ובוצעו חיפושים ומעצרים בניירובי במהלכם נחקרו 19 עובדי ציבור קנייתים".

על פי הראיות שנאספו, בקניה לבדה, בה התמקדה החקירה, הועברו בתקופה הרלבנטית תשלומי שוחד בסכום כולל של עשרות מיליוני ש"ח, שהצמיחו עבודות והטבות הנמדדות במאות מיליוני ש"ח. סך התפיסות הכלכליות אשר בוצעו במסגרת החקירה על שלביה השונים עומדים על סך של כ-420 מיליון ש"ח.,

"עם סיום החקירה, עמדת משטרת ישראל ורשות ניירות ערך היא כי התגבשה תשתית ראייתית מספקת לכאורה לביסוס החשדות נגד חברת בינוי ושיכון בע"מ ובנותיה, וכנגד שורה של בכירים בחברות, לרבות רואה חשבון מבקר, בעבירות שעניינן מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשר לפשע, שיבוש מהלכי משפט, איסור הלבנת הון ועבירות דיווח מטעה במטרה להטעות משקיע סביר לפי חוק ניירות ערך".

תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מיסוי וכלכלה לעיון והחלטה.