אאא

משעות הלילה (חמישי) מתמודדים עובדי חברת החשמל בתחנת הכוח "רוטנברג" בעיר אשקלון, עם אלפי מדוזות, שמגיעות לתחנה  עם מי הים. 

מבחינת חברת החשמל, מדובר במפגע של ממש שיכול לשבש את תהליכי הייצור בתחנה, שכן המדוזות נערמות במסננים בתחנת הכוח, שמונעים את כניסתן של המדוזות למערכות התפעול והן מפונות למכליות ייעודיות.   

כך, מתאפשרת פעילות סדירה של אספקת החשמל בתחנות הכוח. בתחנות הכוח החופיות של חברת החשמל משתמשים במי הים, על מנת לקרר את מערכות הייצור.