אאא

מנכ"ל איחוד מוסדות גור, הרב לייבל יוסקביץ הודיע היום (רביעי) על פרישה מתפקידו, כשנה בלבד לאחר כניסתו לתפקיד. עם זאת, הוא יישאר חבר הנהלת איחוד המוסדות.

כזכור, בחודש טבת האחרון הורה האדמו"ר מגור על צעד דרמטי בחסידות, במסגרתו אוחדו גופי הנהלת בית המדרש בניהולו של הרב יונתן בורשטיין, יחד עם הנהלת 'איחוד מוסדות גור', בניהולו של הרב לייבל יוסקביץ, תחת הנהלה אחת.

במודעה מיוחדת שנתלתה אז בבתי המדרש של החסידות, תחת הכותרת: "כפליים לתושיה" נכתב: "בלב נרגש הננו להודיע לציבור אנשי שלומנו היקרים על איחוד הנהלות 'איחוד מוסדות גור' ו'בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור' להנהלה אחת שתנהל את בית המדרש והאיחוד.

אלא שבתקופה האחרונה הביע יוסקוביץ בשיחות עם מקורביו, את רצונו לעזוב את הנהלת האיחוד, בין היתר בשל הקושי לנהל במקביל את הישיבות, ועל רקע אי יכולתו להוביל שינויים כאשר יש הובלה משותפת.

מה שהביא להחלטה הסופית, הוא מכתב שנשלח ע"י הנהלת ישיבת 'נזר ישראל' בראשון לציון וישיבת פני מנחם בבית שמש, לאיחוד המוסדות.

במכתב טענו כי היות ויוסקביץ שמשמש אף בתפקיד מנהל הישיבה, מתמסר כולו לעבודתו בהנהלת המוסדות, ובכך נאלץ לזנוח את ניהול הישיבה, הישיבה נקלעה לבעיות כלכליות, עד כדי אי תשלום משכורות לצוות הישיבה.

במכתב כותבים המנהלים ומגידי השיעורים, כי אין הם מערערים ח"ו על ההחלטות של הנהלת האיחוד, אך מאז שיוסקביץ לקח על עצמו את הניהול הכללי של 'איחוד המוסדות', ובשל חובות כבדים משנים עברו, צוות הישיבה המונה מעל 50 אנשים, סובלים מקיצוצים ואיחורים במשכורות.

כאמור, המכתב שנשלח הביא את יוסקביץ לקבל את החלטתו הסופית לפרוש מהנהלת איחוד המוסדות ולהשקיע את מיטב המאמצים בניהול ישיבת 'נזר ישראל'.

במכתב תשובה ששלח יוסקביץ הוא כותב: "בעקבות פנייתכם הנרגשת אל ההנהלה המרכזית של האיחוד, אודות מצב הישיבה והחובות, הבינה ההנהלה כי לעת עתה נכון להניח לי לעסוק בעיקר בביסוס הישיבות 'נזר ישראל' ו'פני מנחם', ולהוביל בשנה הקרובה ליציאתה של הישיבה מהחובות, כאשר במקביל אמשיך להשתתף כחבר הנהלה ולסייע לאיחוד במה שאוכל".