אאא

שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, עירית וינברג-נוטוביץ, מינתה מפרק זמני לחברת "יום ליום תקשורת (2002)", המוציאה לאור את עיתון יום ליום, בשנתיים האחרונות מאז נרכש העיתון על ידי נעמה עידן.

לפני כחודש, ביקשה חברת הדפוס החדש לפרק את החברה, בטענה כי החברה של נעמה עידן חייבת לו 720,000 שקל ומצויה בקשיים ניכרים. 

בבקשת הפירוק נכתב כי עידן דחתה שוב ושוב את פרעון החוב, תוך שהיא מחליפה את הצ'קים שכבר נתנה לדפוס, באחרים בעלי תאריך מאוחר יותר. בנוסף, צ'קים של החברה התחילו לחזור בשל העדר כיסוי.

לפי הבקשה, מאז נרכש העיתון על ידי נעמה עידן, "החברה מצויה בהליך מואץ של התדרדרות עד שהיא נקלעה לחדלות פרעון, לא מסוגלת כלל לפרוע חובותיה, אינה משלמת משכורות לעובדים, חייבת כספים לבנקים וגורמים נוספים ואף בעלת השליטה בה מודה בפה מלא כי החברה לא מסוגלת לפרוע את חובותיה לנושים".

בתגובה, ביקשו בחברת יום ליום למנות מפרק, בטענה כי "לאחר שפורסמה בעיתונות בקשת הפירוק התדרדרו עוד יותר עסקי העיתון שכן נוצר חשש אצל כל הגורמים הקשורים לעיתון להמשך קיום העיתון כעסק חי".

ביום שישי האחרון, מינה בית המשפט את עו"ד אורי גיל כמפרק זמני לעיתון. בשלב זה, על גיל לתפוס את נכסי החברה, ועליו להגיש בתוך שבועיים דוח על כדאיות הפעלת השבועון.