אאא

מעשה בחולה אחד שהתייאש ממנו הדוקטור הגדול היהודי שהיה בעיירה, והחולה הגיע למצב, שלא היה יכול לדבר. כאשר בא הבעל שם טוב הקדוש לאותו מקום קראו לחולה הנ"ל, ואמר הבעש"ט לבשל לו מרק של בשר, והבטיח שתכף כשיתחיל לאכול - החולה יתחיל לדבר.

וכך היה, שנתנו לו מרק לאכול - וריפא אותו עד שהבריא.

שאל אותו הדוקטור: איך ריפאת אותו, והרי אני יודע שנתקלקלו לו הגידין ואותן הגידין אי אפשר להיות להם רפואה.

אמר לו הבעל-שם-טוב הקדוש: אתה השגת את החולה בגשמיות, ואני השגתי את החולה ברוחניות.

כי יש באדם רמ"ח איברים ושס"ה גידין, וכנגדן יש רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, וכשהאדם פוגם ח"ו, נתקלקל האיבר או הגיד שכנגדו, וכשעובר על הרבה 'לא תעשה', נתקלקלו הרבה גידים, ואין הדם נובע בהם והאדם בסכנה.

ודברתי עם הנשמה שלו שתקבל עליה תשובה - וקבלה עליה, ובזה נתקנו כל האיברים והגידין ויכולתי לרפאות אותו.

מאמרותיו של הבעש"ט הקדוש, 'צידה לדרך' לשבוע הבא עלינו לטובה

אמרו חז"ל: "ראה הקב"ה אור שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, עמד וגנזו לעתיד לבוא" (חגיגה יב).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ושמענו מאדוני אבי זקני (ר' דוד יצחק איזיק מסקאליע) בשם אדוני אבי זקני הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל: 'דנשמות ישראל יונקים חיותם מאור הלז' (חכימא ברמיזא פר' בראשית).

"ומקובל בידינו מהבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו שבנרות של חנוכה מתגלה אור הגנוז שהוא אורו של מלך המשיח שיבוא במהרה בימינו, אמן!" (שופרא דיעקב חנוכה).

וכדאי להזכיר את דברי הס"ק מרוז'ין זי"ע: 

'מה שהצדיקים יכולים לפעול מה' יתברך בראש השנה ויוה"כ, יכול יהודי פשוט לפעול מה' יתברך בזאת חנוכה' (אביר יעקב, זאת חנוכה עמ' סג).

ידועה האימרה: 'החג לא עובר – החג נכנס' בחנוכה אור הגנוז מאיר בנרות וממלא את חדרי ליבנו, יהי רצון שנזכה להמשיך אור זה לכל ימות השנה, וזהו סוד ההתחדשות, שיכול לזכות בו כל אחד ואחד מישראל, אמן!