אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, התייחס לחילולי השבת בארץ ישראל ואמר: "אנחנו לא מפחדים לא מאיראן ולא מסוריה. צריכים לפחד מחילולי השבת שעושים ראשי ערים".

במהלך שיעורו השבועי התבאר הגרש: "יש דברים שמפחידים, זה החטאים שהפכו אותם למכת מדינה. חילולי שבת. ראשי ערים בלי בושה, בלי להתחשב בטובת הציבור משקיעים מליונים בשביל לעשות הסעות בשבת.

"לא מתביישים איבדו צלם אנוש". אמר והוסיף, "משקיעים מליונים של כל מיני צעדות של שנאת התורה, ושנאת עם ישראל. אלה דברים מפחידים".

לדבריו: "החומרה של עוון הזה של שבת ושל התועבה הזאת זה מפחיד. אני לא סתם צועק על זה כל הזמן". התבטא הגרש"מ בכאב. "לא מפחיד אותי סוריה ולא טורקיה ולא איראן. זה השם ילחם לנו. אבל החטאים, אלה התועבות האלה ולצערינו אנשים מתוכנו שמעודדים, עד כדי כך שזה שיגעון".

"אנחנו לא מתייאשים, ככל שהם נלחמים התורה הולכת וגודלת ב"ה", סיים הגר"ש עמאר.