אאא

סגן ראש העיר עו"ד גדליהו בן שמעון יו"ר ועדת הנחות בארנונה של עיריית בני ברק. יצא השבוע בקמפיין פרסומי בכוללים ובישיבות כי צוות לישכתו יבאו לכוללים במרוכז על מנת לא לבטל סדרים בשביל טיפול בארנונה.


השבוע עלו צוות לישכת סגן ראש העיר לביתם של ראשי הכוללים בעיר לתאם ולהתברך.
בכולל של רבי מכלוף פחימה  נאמר ע'י הרב שזו הפעילות הטובה ביותר לבני התורה, גם סיוע בארנונה לאברכים, וגם חיסכון בביטול תורה.

יצויין כי זו אינה הפעם הראשונה בה יוצאת לשכתו של סגן ראש העיר עו"ד גדליהו בן שמעון להיכלי הכוללים והכל מתוך רצון להקל ולבוא לקראת צרכי אברכי הכוללים תוך שמירה על זמנם היקר.