אאא

משרד החקלאות קיים היום (ראשון) דיון הערכת מצב בנושא התפשטות הארבה באפריקה ובמזרח התיכון, בשל החשש כי הוא יגיע בסופו של דבר גם לשטחי ישראל.

לדברי השר הנגבי, העומד בראש המשרד, הערכת הגורמים המקצועיים היא כי הסיכוי שהארבה יגיע לישראל נמוך, אך "לאור ניסיון העבר, תחזית זו עשויה להשתנות, ורצוי להיערך מבעוד מועד".

בדיון הנחה השר את צוותי השירותים להגנת הצומח להתחיל בהיערכות לקראת אפשרות לכניסתם של נחילי הארבה לשטחי מדינת ישראל, ולעמוד בקשר רציף עם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO), כדי לקבל תמונת מצב על תנועת הארבה בשטחי מדינות ערב הסעודית.

במקביל, הנחה הנגבי את צוותי משרד החקלאות לוודא את מלאי חומרי ההדברה הידידותיים, שאינם מסכנים את בני האדם, בהם יוכלו להשתמש במידת הצורך. בהקשר זה הוא מתכוין לפנות לשר האוצר, כדי לקדם התקשרויות עם ספקים, בנוהל 'שנה ללא תקציב מדינה (חריגים)', לטובת ריסוס מן האוויר ומן הקרקע, לאור העדר תקציב מדינה בשנה זו.

בדיון המיוחד נכחו מנכ"ל המשרד שלמה בן אליהו, סמנכ"ל למימון והשקעות, חשב המשרד, מנהלת אגף תקציבים, מנהל השירותים להגנת הצומח, אחראי ניטור תנועת הארבה בעולם ומומחי המשרד בתחום הגנת הצומח.