אאא

"ידידינו בן ידידנו הרה"ג שליט"א קרוב לפיקו"נ עקב חובות עצומים שהצטברו אצלו ואבקש מקופת העיר לערוך לו מגבית גדולה לחלצו ממיצרו" נצלו את ההזדמנות >> כנסו להשתתף ולזכות >>

עפ"י בקשת מרן רבינו שליט"א - כל אחד ואחד ישתדל ליתן תרומה בסך 250 ₪  עבור המגבית המיוחדת שנערכת להצילו, "קרוב לפיקוח נפש" * כל התורמים סך 250 ₪ מרן רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א יעתיר עליהם ביום שישי פרשת משפטים בעת הדלקת הנרות של סיום השובבי"ם על התורמים למגבית מיוחדת זו שנעשית בהוראתו ועל פי בקשתו

מרן מדליק נרות שעווה ובתוך הבזיכים ישנו גם שמן זית
מרן מדליק נרות שעווה ובתוך הבזיכים ישנו גם שמן זית
הגדלה

לאור בקשה נדירה של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, מתקיימת ב"קופת העיר" מגבית מיוחדת לאפשר לכל אחד להיענות לבקשתו האישית, וזעקתו המפורשת של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, שקורא במכתבו עבור "ידידנו בן ידידנו הרה"ג שליט"א", ומוסיף במכתבו ברכות מיוחדות לכל המשתתפים במגבית. 

יודגש, כי באופן מיוחד כותב רבינו מרן שליט"א בקשה אישית עבור מקרה פרטי, בו הוא מבקש מכל אחד להשתדל ליתן למגבית סך 250 ש"ח, דבר המעיד על החשיבות הרבה שמייחס רבינו מרן שליט"א לבקשתו האישית. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

במכתבו המיוחד כותב רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א: "הנה ידידינו בן ידידנו הרה"ג שליט"א קרוב לפיקו"נ עקב חובות עצומים שהצטברו אצלו ואבקש מקופת העיר לערוך לו מגבית גדולה לחלצו ממיצרו".

בסיום מכתבו שנכתב באופן נדיר מאציל רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א בברכות מפורשות ברוחניות ובגשמיות, "ויזכו כל התורמים בס"ד מיוחדת והצלחה במעשיהם ברו"ג כי הוא ת"ח וירא אלוקים מרבים וחי בצמצום גדול".

על פי רצונו של רבינו מרן שליט"א, כל התורמים סך 250 ₪ למגבית החירום, יזכו לתפילתו וברכתו האישית של רבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בעת שמדליק בעצמו את נרות השבת ביום שישי פרשת משפטים זמן סיום השובבי"ם.
נצלו את ההזדמנות >> כנסו להשתתף ולזכות >>