אאא

שאלות רבות מובאות בימים אלו בפני מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בעקבות התפשטות נגיף ה'קורונה' בישראל. הוראות משרד הבריאות הקשוחות מביאות בצידן סוגיות הלכתיות כבדות משקל.

יהודים חרדים השוהים בצרפת ומעוניינים לחזור לישראל לקראת שבת זכור, שאלו האם הם צריכים לחזור לישראל, למרות שכאשר ינחתו בישראל ייאלצו לשהות בבידוד, ובכך לקרוא את פרשת זכור ביחידות, או שמא בעקבות כך עליהם להישאר בחו"ל עד לאחר חג הפורים?

אחד הרבנים הציג את השאלה בפני הגר"ח: "יש הרבה אנשים מצרפת, הם יצטרכו בזכור ובמגילת אסתר להישאר בבידוד ולא יוכלו להישאר לשמוע מגילה. הם שואלים אם להישאר או לחזור לפה מיד. האם לבוא בכל אופן לארץ ישראל?".

 התשובה לשוהים בצרפת

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לחזור לארץ ישראל", לאחר מכן הוסיף הגר"ח ובירך: "שומר מצווה לא ידע דבר רע".

שאלה נוספת נשאלה על ידי הגאון רבי רפאל זר, המוסר שיעורי תורה במהלך השבוע בהשתתפות אלפים. "מגיעים הרבה אנשים לשמוע שיעורי תורה ובגלל הקורונה חוששים לבוא לשמוע שיעור תורה, האם יש להם מה לחשוש?", שאל הרב זר.

 התשובה לחוששים משיעורי תורה המוניים

מרן הגר"ח קנייבסקי השיב כי "אין ממה לחשוש" והוסיף שיהיה ברכה והצלחה.

בנוסף, שר התורה הורה שבכדי להינצל מהקורונה, יש לנהוג מידה במידה ולעזור לחולים כאן>>