אאא

בדברים חריפים שמסר הגאון המקובל רבי גמליאל רבינוביץ, הוא כאב על כך שלא אכפת לציבור מסגירת הישיבות ובתי הכנסת: "אנחנו חטאנו, ולכן הקב"ה לא רוצה אותנו בקרבתו".

"יש פה גזירות לסגור את בתי הכנסת ושיעורי תורה. אך לכל הפחות צריך לדעת שזרקו אותנו מבתי כנסת והישיבות - צריך לעשות את זה בבכיות עצומות".

המקובל המשיך כי "לא סתם יוצאים מבתי כנסת, אני רוצה לראות אדם שלא מתפלל במניין אז שלא יאכל דגים ובשר באותו היום, שיאכל לחם וישתה מים - אפשר לחיות עם זה".

"אוי נא לנו כי חטאנו, אוי לבנים שאיבדו מה ששייך לאביהם. הקב"ה מראה לנו שהוא כביכול לא רוצה אותנו, לא רוצה את התפילות שלנו, לא רוצה את התורה שלנו".

ר' גמליאל הסביר את ההתבטאות המבהילה. "כתוב כשיורד גשם בסוכה, זה מראה שהקב"ה זורק את מה שהבאנו לו. אז כתוב בשולחן ערוך, שצריך לצאת מהסוכה בשפלות, בשיברון לב, בשיברון לב".

"בטח אם היה תפילה ולימוד כראוי - הקב"ה לא היה זורק אותנו, כל אחד צריך לעשות עכשיו חשבון נפש ולהתפלל תפילה שלמה מתוך הסידור. צריך לעשות יום זעקה על כך שזרקו אותנו ולבכות יום ולילה, אם הגויים היו עושים את זה היינו בוכים".

צפו בדברים